En av sakene jeg er spesielt opptatt av er næringslivet i kommunen. I VGs valgomat kan vi lese hva flere av representantene ved årets valg mener om mangt og mye. Et spørsmål er «Private aktører er like egnet som kommunen til å drive barnehager». 8 stykker mener at private ikke er like  egnet til dette. Det vil da si at hvis en av kommunens pedagogiske ledere starter f.eks. en friluftsbarnehage, så er han/hun IKKE egnet, kun hvis han/hun jobber i den kommunale barnehagen. Det er også kommentarer på at det er sikre og stabile arbeidsforhold i det kommunale, menes det da at i det ikke er dette i det private? Menes det også at privat næringsliv generelt ikke kan tilby dette? Et annet spørsmål er «Det offentlige er bedre egnet enn det kommersielle til å drive eldreomsorg i kommunen. Her svarer de samme 8 at det er de helt uenig i, det vil si at her duger de ansatte også kun hvis de jobber i kommunen, ikke om de hadde drevet for seg selv?

Et godt eksempel på privat eldreomsorg er Villa Skaar, et familiedrevet sykehjem med 5 avdelinger. Villa Skaar har drevet eldreomsorg i fire generasjoner. De var tidlig ute med å spesialisere avdelinger for demente og har nå 25 års erfaring med dement. De har også som eneste sykehjem egen friluftsleder som har i oppgave å ta med beboerne på tur, og i tillegg 3 aktivitører på fulltid. Jeg mener disse er like egnet som det offentlige til å drive eldreomsorg. På Villa Skaar koster en plass omtrent det samme som en offentlig plass, men allikevel har de ressurser til slike tiltak. Tredje spørsmål jeg vil kommentere er «Det offentlige bør gjøre oppgaver som rengjøring og avfallshenting, ikke private selskaper». Per dags dato er det nettopp private selskaper som sørger for avfallshenting, er dette noe man mener skal avvikles?

I en undersøkelse som ble gjort i vinter av Telemarksforkning om næringsarbeidet i kommunen kom det fram at politikerne hadde mindre tillit til bedriftsledere enn gjennomsnittet for andre kommuner med samme undersøkelse. Det syntes jeg underbygger svarene overfor. Jeg lurer da på om partiene og politikerne som snakker så varmt om næringslivet virkelig mener at dette er viktig? Nå er absolutt ikke poenget mitt at vi skal privatisere verken barnehager eller eldreomsorg i Nore og Uvdal, men jeg syntes det er viktig å få fram partienes mening og innstilling til lokalt næringsliv. For å ta et lite eksempel på viktigheten av privat næringsliv så gikk jeg på DnB Ringvirkninger, og plukket ut 3 av bygdas private bedrifter. Disse gir til sammen 52,7 millioner tilbake til samfunnet via skatter, avgifter og andre ringvirkninger. De har til sammen 143 ansatte, bidrar med til sammen 12 årsverk for lærere, 19 årsverk til politiet, 3 kommunale krisesentre og 11 hjertetransplantasjoner. Dette er kun 3 bedrifter!!!

Dette er eksempler for å synliggjøre hva bedriftene bidrar med tilbake til storsamfunnet. Nore og Uvdal Høyre er svært opptatt av lokalt næringsliv, og mener at verdier må skapes før de kan deles. Vi ønsker å skape motivasjon for lokalt næringsliv, heie de fram, og bidra til å videreutvikle sine bedrifter. Vi ønsker å bygge opp et godt  tillitsforhold mellom næringsliv, kommuneadministrasjon og politikere. Vi ønsker at Nore og Uvdal skal være en JA-kommune som støtter opp om nyetableringer. Vi vil jobbe med å «shoppe» arbeidsplasser og jobber for statlige og fylkeskommunale stillinger i kommunen. Vi tror på Nore og Uvdal, vi tror på bedriftene.