Hva nå Kongsberg?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi står overfor et spennende kommunevalg og det kan være på sin plass å reflektere over hva som er de viktigste sakene for byen vår.

Bevaring av Kongsbergs historiske egenart, «kongsbergsjela», har blitt viet mye plass i valgkampen. Vel og bra det, men er dette nok til å håndtere både de utfordringer og muligheter som Kongsberg står ovenfor?


Fra 2020 er storfylket Viken et faktum og Kongsberg bør ta en tydelig posisjon innen dette fylket både innen industri, ny teknologi og utdanning – for å nevne noen områder.

Kongsberg trenger politikere med en kobling til stortinget og med et perspektiv utover kongbergsjela. Dette ser vi betydningen av innen områder som infrastruktur og kollektiv transport, utdanning og ikke minst statlige funksjoner.

For å ta det siste først, så har kampen om instanser som passkontor, mattilsyn, biltilsyn og tingrett vist at en kobling til stortinget og nasjonale partier er påkrevd. Disse funksjonene i samfunnet bidrar til at innbyggerne i Kongsberg får utført de tjenester de har behov for uten unødig tap av dyrebar tid - og de bidrar til et mer variert arbeidsliv gjennom sine stillinger.

Utbyggingen av ny E134 hadde heller ikke kommet i stand uten et betydelig engasjement både politisk og fra industrien. Neste kampsak er 2 tog i timen, det vil ikke skje uten et solid politisk håndverk og sentral påvirkning. Kampen om dobbeltspor og InterCity bane forbi Kongsberg er allerede tapt! (Ikke med i Nasjonal Transportplan 2018 – 2029.)

Hvordan har så fokus på utdanning vært så langt i valgkampen? Det er udiskutabelt at næringslivet må ha tilgang på topp kompetanse.
USN, fagskolen og industrien har nå innledet et samarbeid rundt etter- og videreutdanning. Utdanning har blitt ferskvare og det er viktig at bedriftene tar initiativ for å tilby sine ansatte påfyll av ny kompetanse.

Hva har så vært politikernes bidrag? Det er ingen tvil om at det skjer mye bra rundt utbygging av nye skoler (selv om 2 gamle bygg utfordret Vestsia Ungdomsskole) og det har etter lang tautrekking kommet på plass et nytt hybelhus i Kongsberg.
Samtidig har vi også hatt en meningsløs diskusjon om hvorvidt Kongsberg er universitetsby eller ikke. Begrep som luftslott og keiserens nye klær har blitt brukt. Faktum er imidlertid at Campus Kongsberg er den nest minste campus av alle i USN. Hvem diskuterer hvordan vi kan bidra til å styrke USN? Hvordan kan vi løfte USN opp og fram istedenfor å bruke dyrebar politisk tid til å debattere uvesentligheter? Hva skjer når vi blir en del av Viken, blir framtiden til USN sikrere av det?

I industriplanen som ble vedtatt tidligere i år (etter 3 måneder med ompuss) pekes det på viktigheten av samarbeidet mellom industri, utdanning og kommunen inkludert politikerne.
Dette fordrer tillit og dialog mellom partene.

«Vekst i Kongsberg» er et prosjekt hvor næringslivet og kommunen samarbeider om å skape nettopp vekst, som betyr at man ønsker å gi Kongsberg en tydelig profil, tiltrekke seg nye (og unge) arbeidstakere og framstå som et attraktivt sted å bo.

Dette prosjektet ledes av Strategi- og omdømmesjef Håvard Fossbakken sammen med en styringsgruppe med representanter fra kommune og industri og med KNF som sekretariat. Basert på denne modellen har Industrilederforum og de største bedriftene sagt at de vil støtte opp om prosjektet.
I siste formannskapsmøtet 28. august tar imidlertid varaordføreren et initiativ til å revurdere sammensetningen av styringsgruppa – etter at industrien har godkjent opprinnelig forslag!
Ny runde med ompuss! Hvordan kan man bygge tillit mellom industri og politikere når den ene part gjør en kuvending etter at planen er lagt?


Næringslivet og Kongsberg trenger forutsigbarhet og politikere med en horisont som strekker seg forbi gruveåsen! Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.