Leverandøren av Laagendalspostens Det skjer-kalender har sluttet å levere innholdet. Derfor er den aktivitetskalenderen du er vant til, nå borte.

– Vi jobber med  å få på plass en ny kalenderløsning, men det kan nok ta noe tid, sier Lps ansvarlige redaktør, Jørn Steinmoen.

I mellomtiden kan man legge inn hendelser på kalenderen til kongsberg.no, som også er løsningen som vil bli implementert på Lps nettsider etter hvert. En annen mulighet er å sende en mail til redaksjonen@laagendalsposten.no, for å få med Det skjer-meldingen i papiravisa.