(NETTAVISEN): – Det var en som kom med en liten bærepose med kvitteringer på reiser og restaurantbesøk, som vedkommende hadde sponset sin samboer, som nå hadde forlatt ham. Han mente han nå måtte få tilbake noe av det han hadde spandert på samboeren – tydeligvis uten suksess.

Det forteller advokat og førsteamanuensis Dag Jørgen Hveem ved UiA og BI til Nettavisen.

– Da var mitt budskap veldig kort; at han bare måtte ta med seg den posen og eventuelt kontakte psykolog istedenfor advokat, om dette var et problem, sier han.

Det høres kanskje humoristisk ut, men er også alvor.

For samlivsbrudd er tungt – og enda tyngre er det om du sitter igjen med langt mindre enn du mener du burde. Noe det kan være vanskelig å rette opp i ettertid.

Hveem drar frem et annet eksempel fra virkeligheten:

– I en dom om det økonomiske oppgjøret etter ekteskapsbrudd så ville en ha fått rundt 300.000 om vedkommende hadde fått medhold. Men vedkommende tapte og fikk saksomkostninger på cirka en million. Det er da jeg sier at man raskt bør forlate advokatkontoret, bite i seg at man ikke sørget for gode avtaler på forhånd og heller ta noen timer hos psykolog – det blir mye billigere.

Råder til ekteskap

For 50 år siden var det ikke lov for par å bo sammen i Norge, med mindre de var gift. En annen god grunn til å svare ja til et frieri var dessuten at hun gjerne var avhengig av ham for økonomisk trygghet.

I dag er saken en ganske annen, og blant yngre par i dag er det langt vanligere å være samboere enn å være gift.

Men om du føler deg ganske sikker – du håper og tror at denne personen skal være der resten av livet – bør dere da gifte dere?

Det er nok flere grunner til å gå skrittet og gi hverandre sitt ja. En norsk studie har for eksempel funnet at mange gifter seg for emosjonell trygghet – de vil ha forpliktelsen.

Men det er ikke til å komme fra at det rett og slett høres ganske praktisk ut også – enkelt. Og kanskje er det økonomisk lønnsomt også?

– Rådet er som hovedregel ekteskap, sier Hveem.

Gruppesex, pornoinnspilling, onanering og «gigantiske rumpehull» – her er noen av Svartskogs mest pikante sexsaker

Kraftig varsko

Først: Hovedforskjellen på å være samboere og å være gift hva gjelder økonomi er det som skjer om dere går fra hverandre eller om en av dere dør.

Som ektepar har dere felleseie. Altså er alle verdier som er opptjent i løpet av ekteskapet begges eie, og det skal deles likt om dere går fra hverandre. Er dere samboere er det i utgangspunktet særeie på alt. Det du har tjent, spart og kjøpt er ditt, og det partneren har tjent, spart og kjøpt er ikke.

– Dere regnes som et fellesskap når dere gifter dere. Formuen deres lignes under ett og i ekteskapsloven er det regler som forteller hvordan du skal oppføre deg rent økonomisk. Du har blant annet en underholdsplikt, som betyr at dere har økonomisk ansvar for hverandre, forklarer forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.

Underholdningsplikten går ut på at du, når dere er gift, er pliktig å sørge for den andre og familien. Det betyr i utgangspunktet at begge skal bidra etter evne, økonomisk så vel som hjemme.

At dere har felleseie betyr også at dere litt tryggere kan sjonglere hvem som jobber mest, investerer og sørger for størst inntjening, og hvem som eventuelt i større grad tar seg av ting på hjemmebane og løpende forbruk. For samboere går ofte slike skjevheter hardt utover én part ved et brudd.

– Det er en vanlig samboerfelle, sier Hveem.

Han viser til en høyesterettsdom fra 2011 der det ble slått fast at en kvinne ikke kunne kreve å få med seg av eks-samboerens formue i form av vederlagskrav, opptjent mens de bodde sammen, da det ble slutt. Dette til tross for at begge parter hadde bidratt nokså jevnt økonomisk i forholdet. Hennes penger hadde altså i stor grad gått til forbruk.

– Det var et kraftig varsko fra høyesterett til samboere som går inn i et samboerforhold med hodet under armen og armen i bind. Budskapet er at spist er spist og gitt er gitt og at det skal en god del til å fravike dette. Vil man det skal være annerledes må man lage en avtale eller gifte seg.

Kan slippe unna formueskatten

Dessuten kan dere – sammen og uten et brudd – faktisk spare litt på å la dere smi i hymens lenker.

For eksempel er det slik at innslagspunktet i formueskatten, naturlig nok, ligger høyere om dere er to enn om du er én. Fribeløpet er i dag er på 1.7 millioner kroner, mens dere kan ha 3.4 millioner samlet som gift.

– Gitt at den ene har over 3,4 millioner i netto formue og den andre har null, så vil det lønne seg å være gift slik at den ene kan dra nytte av fribeløpet til den andre, poengterer Hveem.

Satsen er 0,95 prosent over fribeløpet, og 1,1 prosent om du skulle sitte på 20 millioner eller mer.

Ligger du ved taket på 3,4 millioner, er det med andre ord 16.000 skattekroner spart hvert år.

Kraftig prisstigning på mat - mange er sjokkerte: – Her tror jeg noen prøver seg

Slipper dokumentavgift

Bor dere i en selveierbolig som eies av én av dere, men med planer om at den andre skal kjøpe seg inn? Da kan det lønne seg å få ringen på fingeren først.

– Hvis den ene eier bolig fra før og den andre ønsker å kjøpe seg inn i boligen, slipper du å betale dokumentavgift dersom dere er gift. Da kan dere overføre mellom dere som dere ønsker, forklarer Tvetenstrand.

Dersom dere skulle gå fra hverandre er hovedregelen den samme, men det er unntak ved for eksempel felles barn. Om den ene vil bli boende i boligen og den andre skal kjøpes ut, så koster det tusenlapper og vel så det i dokumentavgift for samboere, men ingenting for ektefeller.

Dokumentavgiften er på 2.5 prosent av eiendommens markedsverdi. Skal du for eksempel kjøpe deg inn med 2.5 millioner kroner er det med andre ord snakk om over 60.000 kroner.

Rett på arv og uskifte

Om en av dere dør, har det i utgangspunktet stor betydning om dere er gift eller samboere. Som samboer, og uten felles barn, har du nemlig ikke rett på noe arv. Har dere felles barn har du rett på litt, og er dere gift har du rett på ganske mye mer.

– Det samboeren arver etter loven er null, med mindre det er felles barn. Er det felles barn arver ikke samboeren mer enn fire ganger grunnbeløpet i folketrygden – som da blir rundt 425.000, forklarer Hveem.

Én G, grunnbeløpet i Folketrygden, er på 106.399 kroner.

Som gift har du derimot rett på en fjerdedel av arven, minimum fire G. Eventuelle barn skal ha resten, altså tre fjerdedeler.

Ektefellen kan imidlertid tilgodeses i testament med alt unntatt pliktdelsarven for avdødes livsarvinger. Pliktdelsarven er to tredjedeler, men maks 15 ganger grunnbeløpet i folketrygden, altså ca. 1,6 millioner pr. livsarving.

– Det er veldig, veldig viktig for samboere å tenke testament. Samboeravtale og testament er to utrolig viktige dokumenter for samboere flest, poengterer Hveem.

Grunnen til dette er at arveretten etter loven enten er null eller nevnte fire G.

Dessuten har du som gjenlevende ektefelle mulighet til å sitte i uskiftet bo, med noen unntak, som at eventuelle særkullsbarn ikke godtar det.

Som samboer uten felles barn har du ingen rett på dette. Alt din samboer etterlater seg skal altså fordeles mellom arvingene.

– Eier dere en bolig 50/50 så kan du ende opp med å eie bolig sammen med dine tidligere svigerforeldre, påpeker Tvetenstrand.

Samboere med felles barn har på sin side mulighet til å sitte i uskifte med felles bolig og innbo, samt fritidseiendom og bil, dersom sistnevnte to har stått til felles bruk. Det vil si at for eksempel bankkonti og aksjefond altså faller utenfor og skal fordeles på arvingene.

Pensjon etter dødsfall

Dersom en part dør kan den som er igjen ha krav på gjenlevendepensjon, men også her stiller gifte bedre enn samboere uten barn.

Gjenlevendepensjon fra folketrygden har du krav på om dere har vært gift i minst fem år, eller om dere er samboere med felles barn. I noen tilfeller kan du også få gjenlevendepensjon etter en skilsmisse – forutsatt at du ikke har fått barn med ny samboer eller har giftet deg igjen.

– Aha-opplevelse

Men selv om det kan være både lettere og i noen tilfeller mer lønnsomt å gifte seg, er det noen fallgruver også her, og Tvetenstrand påpeker at det er fordeler med både giftemål og samboerskapet.

– Jeg vet at det er veldig mange som er gift og sparer til både pensjon og andre ting, og som ikke tenker over at dette er penger som skal deles likt ved et brudd, poengterer Tvetenstrand.

Dersom en av dere jobber mer i hjemmet, mens den andre står for en større del av inntekten, er det viktig at dere kompenserer for tapt pensjon for den som er hjemme. Og da bør dere også sørge for at vedkommende er sikret å få med seg de pengene dersom dere går fra hverandre. Dette kan gjøres ved å skrive en ektepakt.

– Her er det mange som får seg en aha-opplevelse når de allerede står i en kjip situasjon og brått oppdager at halvparten av sparepengene blir borte.

Her er det altså snakk om eventuell privat sparing som kan komme godt med i pensjonsalder. IPS, individuell pensjonssparing, samt pensjonsrettigheter gjennom folketrygden og jobben, står utenfor fellesdelingen.

Særeie kan også være aktuelt i tilfeller der man har bygget opp en bedrift i løpet av ekteskapet. Ofte kan det da være aktuelt å kompensere den andre med annen formue som særeie, enten det er et beløp eller eiendom.

– Om det er felleseie på den kan det bety at den ikke kan drives videre etter et brudd fordi selskapet eller eierskapet må splittes opp. Man bør regulere dette i en ektepakt og helst også i en aksjonæravtale, så man ikke ødelegger et byggverk om man går fra hverandre. Da kan som nevnt den andre kompenseres på andre måter, sier Hveem.

– Selv for ektefeller er det viktig å holde øynene åpne og ikke tro at så lenge du er gift så er alt løst. Et kjerneeksempel er uklarheter ved skjevdelingsregelen. Den innebærer at man kan holde utenfor delingen det som klart kan føres tilbake til det man hadde med seg inn i ekteskapet, arv og det man har fått i gave fra andre enn ektefellen.

Uklarheten, påpeker han, knytter seg til om og eventuelt hvor mye, av skjevdelingsformuen som er i behold. Si at du brukte arv på å kjøpe en dyr bil. Den har sunket kraftig i verdi siden du kjøpte den – er du da innforstått med at skjevdelingskrav er redusert tilsvarende?

Det skal dessuten være helt klart at bilens verdi kan føres tilbake til arven du fikk. I flere dommer har skjevdelingskrav gått tapt fordi ektefellen ikke har klart å bevise at midlene stammer fra skjevdelingsmidler.

– I gode tider bør skjevdeling erstattes med et klarere avtalt særeie, noe som gjøres i ektepakts form. Det er min klare anbefaling, sier Hveem.

Vær forberedt

Gift eller ei, så gjelder altså å ha en viss kontroll i sysakene.

Som samboere altså i form av en godt oppdatert samboerkontrakt og testament. Dessuten er det lurt å sette seg inn i om dere trenger livsforsikring dersom en av dere skulle gå bort.

Tvetenstrand poengterer at du, selv om det føles litt tungt å skulle grave i, bør vite litt om den andres økonomi – og syn på økonomi – før dere flytter sammen.

– Jo mer du vet om den andres økonomi, prioritering, hva den andre ønsker å bruke penger på og hvordan vedkommende tenker om penger, jo bedre utgangspunkt har dere for et godt samboerskap. Dårlig økonomi er ofte grobunn for krangling og uvennskap.