Du har kanskje bestemt deg for hvilket lokalparti du skal stemme på i kommunevalget, men kjenner du også til fylkestingspartiene og hvem du skal stemme på der?

I år er vi i en helt unik posisjon. Viken skal oppløses, og vi skal velge fylkestingsrepresentanter for et helt nytt fylke. Vi kan nå bestemme retningen for helt nye Buskerud!

Forum for natur og friluftsliv Buskerud håper naturen vil få en viktig stemme i det nye fylket, og som en del av Friluftslivets uke, inviterte vi de kommende fylkestingspolitikerne til debatt på Drammen kino om hvordan de vil satse på natur og friluftsliv i nye Buskerud fylkeskommune.

Målet vårt var å bli kjent med de nye fylkestingsrepresentantene våre, og at de kunne bli kjent med våre organisasjoners arbeid. Følgende kandidater stilte til debatten:

1.kandidat Sosialistisk venstreparti: Njål Vigleik Grene-Johnsen (Kongsberg)

1.kandidat Arbeiderpartiet: Mons-Ivar Mjelde (Ringerike)
1.kandidat Fremskrittspartiet: Lavrans Gabriel Kierulf (Drammen)
2.kandidat Senterpartiet: Tine Norman (Sigdal)
1.kandidat Høyre: Tore Opdal Hansen (Drammen)
1kandidat Kristelig folkeparti: Kjell Erland Grønbeck (Øvre Eiker)
1.kandidat Miljøpartiet de grønne: Bård Sødal Grasbekk (Drammen)
2.kandidat Venstre: Tove Hofstad (Lier)
1.kandidat Rødt: Hans-Petter De Fine (Drammen)

Alle har et forhold til naturen, men hvordan partiene har programfestet at de ønsker å ta vare på den, varierer.

Naturfotograf og politiker, Arne Nævra, ledet debatten. Hans klare oppfordring til politikerne var at det partiet som har arealregnskap i sitt partiprogram, viser med tydelighet at de ønsker å prioritere natur og friluftsliv i det nye fylket.

Arealregnskap var også viktige poeng i de innledende presentasjonene fra regionssekretær i Norges Jeger og Fiskerforbund, Anne-Mette Kirkemo, og Seniorrådgiver Friluftsliv i Viken fylkeskommune, Eva-Lill Kvisle:

For å bremse tapet av naturmangfold, samt bremse den globale oppvarmingen, må nedbygging av areal stoppes. Ved å føre arealregnskap opp mot vedtatt arealbudsjett, kan vi oppnå arealnøytralitet, og få kontroll med arealendringene. Eva-Lill Kvisle, VIken fylkeskommune.

Alle partiene er for bruk av arealregnskap, men flere av partiene på høyre-siden mente at det måtte være opp til kommunene om de vil bruke dette verktøyet. Kun Venstre, SV, MDG og Rødt har, etter hva Nævra kunne finne, arealregnskap med i sine fylkespartiprogram.

I tillegg til arealregnskap diskuterte partiene både byutvikling og fortetting, Statsforvalteren rolle og vern av skog. Vi spør: Er kommunene i Buskerud skikket til å disponere sine egne arealer, eller trenger vi strengere regionale og nasjonale føringer?

På spørsmål om vi bør si ja til utbygging av vindparker i Buskerud, svarte alle representantene i salen «nei» til vindturbiner i urørt natur … Men noen mente det må være opp til kommunene, og at det kan gå an å tenke seg vindturbiner i allerede utbygde næringsområder. Det var allikevel ingen som hadde hørt om kommunepolitikere i Buskerud som har dette som mål. Alle var enige i at vindturbiner ikke er forenlig med Buskerud som turistdestinasjon. Puh.

Husk at din stemme teller også i fylkestingsvalget. Se debatten. Les partiprogrammene.

La naturen få din stemme i nye Buskerud fylkeskommune.

På vegne av 14 natur- og friluftslivsorganisasjoner i Buskerud, ønsker vi med dette fylkestingspolitikerne i nye Buskerud fylke, lykke til i valget 11. september.