Her på berget diskuteres det heftig om vedlikeholdet rundt gruveåpningene. Partene skal ha «skylapper» i forbindelse med kulturminnene i området.

Den største skylappen heter «GRUVEÅSEN». Det virker som hele byen har disse skylappene på.

Alle kulturminnene i og langs Gamle korsvei er ødelagt opp til Knoffemyrveien. Et varp, et steinbrudd, barghalden der oppe, antakelig den første steinbrua langs Norges første kjørevei, rimeligvis fra 1623 fra Funngruva til Vestfossen, en stoll av ukjent opprinnelse og steingjerdet oppå stollen. Bergmannsstien er skadet. Ny «tilførselsvei» fra hyttefeltet og opp til Bergmannsstien har knust fire meter med steingjerde. Nesten alle løkkene ved Kampestad blir antakelig ødelagt grunnet villedende kunnskapsgrunnlag. Steingjerder på Edvardsløkka skal, ifølge plankartene, ødelegges. Deriblant noe som kan være et «tra» fra farten over Vidda. Det oppstår nye hull i fegatene på Kampestad som skjøtselsplanen burde tatt tak i.

Nesten ingen engasjerer seg fordi dette ikke gjelder «Gruveåsen».

Mener Kongsbergs befolkning at framtidige UNESCO-representanter skal utstyres med skylapper og kjøres med bil opp til Midtre Underberget, slik det antakelig skjedde med rikspolitikerne fra Sp og FrP nå før valget?