I skyggen av koronapandemien lider og dør millioner av mennesker av sykdommer de kunne ha fått behandling for. Mange kunne ha vært reddet om liv ble satt foran profitt.

Verdens oppmerksomhet er nå samlet rundt covid-19, og det med rette. Viruset spres på alle kontinenter, over 350.000 mennesker har mistet livet, og det finnes foreløpig ingen spesifikk behandling eller vaksine som kan beskytte oss mot sykdommen.

Alle har hørt om koronaviruset, men har du hørt om sovesyke? Den starter med et bitt fra en tsetseflue, som å bli bitt av en klegg. Det klør, og etter hvert får du feber, lite matlyst og vondt i musklene. Du får søvnproblemer og alvorlige forstyrrelser i hjernen, og du er syk i lang tid. Uten behandling dør du. Det er nesten 100 prosent sikkert.

Av jordas 7,7 milliarder mennesker er over én milliard rammet av sykdommer som i stor grad blir ignorert av dem som ikke selv står i fare for å smittes, slik som sovesyke. Det vil si hver åttende person i verden. Disse neglisjerte sykdommene rammer først og fremst fattige mennesker i fattige land, med andre ord et lite lukrativt marked for legemiddelbransjen. Derfor satses det fra industriens side i liten grad på forskning og utvikling av behandlingsalternativer, og de medisinene som finnes på markedet er ofte for dyre eller lite egnede til å nå ut til de som trenger dem mest. Legemiddelindustrien omsetter for milliarder av kroner, mens millioner dør av sykdommer de kunne ha fått behandling for dersom liv og helse hadde blitt satt fremfor profitt.

Nå kjenner vi alle på hvordan det er å bli rammet av et sykdomsutbrudd. Vi vil selvsagt at det skal forskes frem vaksiner og effektive medisiner, og at disse skal gjøres tilgjengelig for oss. Vi ser tydelig viktigheten av at slike verktøy ikke kun er forbeholdt de landene eller gruppene med størst kjøpekraft. Vi er enige om at medisiner og vaksiner må gjøres tilgjengelig for alle for å bekjempe koronaviruset. Det samme gjelder for de glemte sykdommene.

Må drives av behov

Da Leger Uten Grenser ble tildelt Nobels fredspris i 1999, ble en del av prispengene brukt til å utforske nye måter å utvikle medisiner og behandlinger på, for å redde liv og lindre nød. Ut av dette kom Drugs for Neglected Diseases-initiativet (DNDi), som Leger Uten Grenser var med på å stifte i 2003. DNDi er drevet av pasientenes behov, ikke av profitt. I motsetning til legemiddelindustrien, skulle DNDi utvikle behandling for mennesker med neglisjerte sykdommer.
Sovesyke er en av dem, og DNDi har utviklet en ny medisin mot sykdommen. Behandlingen er ikke lenger smertefull og skadelig, og den tar ikke lenger livet av fem prosent som får den. Pasienten, ofte en fattig person på landsbygda i Sentral-Afrika, trenger ikke lenger å innlegges på sykehus. Den nye medisinen tas i tablettform, er trygg, effektiv og mye enklere å bruke. Dette er et livreddende fremskritt.

Liv foran profitt

Mellom 1975 og 1999 ble det lansert 1393 nye medisiner i verden. Kun én prosent av dem var for neglisjerte sykdommer, selv om disse utgjorde 12 % av den globale sykdomsbyrden. Årsaken til denne voldsomme ubalansen var klokkeklar. Investeringer i forskning og utvikling av medisiner og vaksiner var drevet av markedsinteresser og profitt, ikke av helsebehovene til fattige mennesker i lavinntektsland. Samtidig snakket ikke politiske beslutningstakere om problemet.
I 15 år har DNDi vært en ledende drivkraft når det gjelder forskning og utvikling av legemidler for de «glemte» sykdommene. Med økonomisk støtte fra blant annet norske myndigheter, utvikler DNDi livsviktige medisiner og behandlingsalternativer og sørger for at de er billige og tilgjengelige for dem som trenger dem.

Legemiddelindustrien er lite åpne om hva det koster å utvikle medisiner og vaksiner, og når de først kommer med noen summer, er de skyhøye. DNDi har derimot vist at man kan utvikle nye behandlingsmuligheter uten at det trenger å koste milliarder, slik legemiddelindustrien hevder. I partnerskap med andre har DNDi utviklet nye behandlinger for blant annet malaria, hiv, leishmaniasis og chagas sykdom. Kravene våre er at de skal være billige, enkle å bruke, tilpasset behov og ikke patentert, altså skal det være lov og mulig å lage kopier.

De siste 20 årene har vist tegn til fremgang, men behovene er fremdeles udekket for millioner av verdens fattigste. Leger Uten Grenser og DNDi fortsetter å jobbe for disse «glemte» menneskene, samtidig som vi er med på å bekjempe koronaviruset. De fleste kliniske tester av koronavaksiner gjennomføres i rike land, men DNDi jobber for at de skal tilpasses behovene i lavinntektsland. De globale diskusjonene rundt vaksiner og andre verktøy i forbindelse med koronapandemien viser også at det er mulig å tenke annerledes enn tidligere for å bekjempe sykdommer, at det er mulig å sette seg høye mål så fremt viljen til handling er der. Dette må nå overføres til andre sykdommer, også de som ikke rammer oss selv.