Senterpartiet påstår at de vil bruke milliarder på vei i distriktene. Problemet er at det enten er tomme løfter, eller penger de skal ta fra andre, helt nødvendige, vei- og samferdselsprosjekter.

Det bygges rekordmye vei i Norge. Under regjeringen Solberg har bevilgningene til samferdsel økt med hele 80%. Poenget er likevel ikke hvor mye penger som er brukt, men at veiprosjekter binder landet vårt sammen. Gode veier gjør at vi kan ha arbeidsplasser over hele landet, og at færre dør og blir hardt skadet i trafikken. Gode veier gjør at barna våre får en trygg skolevei, at varer og personer kommer seg raskere frem.

Det er to store problemer med Senterpartiets løfte om mer penger til såkalte «bygdevekstpakker». Det ene er at vi ikke får noe svar på hvilke veier og prosjekter som skal prioriteres, og hva pakkene skal inneholde. Det andre er at vi ikke vet hvor de skal ta pengene fra. Det lille vi har fått av svar er at pengene kan omdisponeres fra byvekstavtaler. Det er alvorlig for mange av regionene og fylkene våre, som tjener godt på byvekstavtaler der staten har tatt en stor andel av regningen.

Eksemplene jeg kjenner best er fra mitt hjemfylke, Viken. Jeg kan forstå at Senterpartiet ønsker seg mer penger til veier i Viken-distriktene. Selv med Senterpartiets nestleder Tvinnereim som en del av fylkesrådet og flertallet, og til tross for at det er Senterpartiet selv som har fylkesråden for «distrikt og fylkesvei» prioriteres ikke fylkesveiene våre. Etterslepet øker, og løftene fra før valget blir ikke oppfylt. Men, Viken er en av regionene som har flere byvekstavtaler og der mange av byene ønsker seg et spleiselag med staten for å få bygd mer vei og for å få flere til å bruke kollektiv transport. Det siste eksempelet er byvekstavtalen for Nedre Glomma, som var oppe i fylkestinget i september. Staten bidrar med over 300 millioner i belønningsmidler, og de aller fleste partiene i Viken jubler når det kommer etterlengtede penger fra staten.

Samtidig som det jubles for byvekstavtaler i Viken, sier Senterpartiet nasjonalt at de vil ta penger fra nettopp byvekstavtalene for å bruke på «bygdevekstavtaler». Hvilke byvekstavtaler i Viken mener Senterpartiet at vi ikke trenger lenger? Hvis det skal tas titalls milliarder, som parlamentarisk leder i Senterpartiet foreslår, hvilke veier eller prosjekter skal vekk? Som samferdselspolitiker trenger jeg ikke å bli fortalt at vi må ha gode veier i hele regionen, og hvor viktig det er for næringsliv og folk i hele fylket. Likevel bør det ikke være greit for Vikens innbyggere eller andre, når noen vil ta penger fra tettstedene for å demme opp for at man ikke har klart å prioritere distriktene i sitt eget fylke. Det er fint hvis Senterpartiet vil bruke penger på veiprosjekter. Problemet oppstår når de ikke vil bruke mer penger på vei, men love mer av pengene som allerede brukes til andre prosjekter, uten å fortelle om konsekvensene.

Regionalt og lokalt jubles det for penger som deres eget parti sentralt ikke vil bruke på de samme prosjektene. Det er dobbeltkommunikasjon og et spill for galleriet. Senterpartiet må spille med åpne kort og svare på hvilke veiprosjekter og byvekstavtaler de vil fjerne.