Hvilket Kongsberg vil du leve og bo i? Det er hva lokalvalget i bunn og grunn handler om. Alt annet forandres, men lokalvalget handler først og fremst om hva slags omgivelser du vil leve i. Vil du bo i en rolig og trivelig by, med pen og miljø- og naturtilpasset arkitektur og bebyggelse, eller vil du i en by hvor utbyggere kan gjøre som de vil, med fortetting, høyhus og kassehus, tett som hagl, som skader ditt nærmiljø og din trivsel?

Utbyggere er ikke opptatt av din livskvalitet og et pent og harmonisk bymiljø, med ivaretakelse av historisk preg, verneverdige bygg, løkkelandskaper og kulturminner. Investorer og utbyggere er opptatt av størst mulig profitt. Om det skjer på din bekostning, er dem uvedkommende.

Vil du leve i en by hvor naboprotester ikke tas hensyn til i administrasjonen, som står på utbyggers side, og hvor du stanger hodet i veggen? Vil du bo i en by med politikere som ikke bryr seg om hvordan by og natur blir seende ut, fordi de lar utbyggeres og investorers forgodtbefinnende styre, under dekke av meningsløse slagord som «urbanitet», «utvikling», «vekst», i ly av fortetting og kompaktby? Det er som musikk i utbyggeres og investoreres ører. Eller ønsker du ikke at det skal være slik, men at det tas hensyn til folks bomiljøer, bypreg med pen arkitektur, natur, kulturminner og livskvalitet, og at dette gis forrang fremfor utbyggers planer og profittjag? Vil du ikke ha fortettede hus og høyblokker i eplehagene tett inntil deg, kjøpt opp av utbyggere, som regner med å kunne bygge kompakt og høyt for å tjene mest mulig? For slik er byen blitt styrt i de senere år, før et nytt parti ved siste valg satte bremsene på og slik har forhindret enda større skader og ulykker.

Ap og Høyre har forut, sammen med SV, blindt kjørt denne politikken, uten å ense konsekvensene av sine handlinger: Vi ser hvordan Berja-området ser ut fra baksiden, det er arkitektonisk søppel, hvordan eplehager og løkker sprenges av kasse-«arkitektur», naturvern skyves til side og flott natur ødelegges. Vi ser ødeleggelsene grine mot oss rundt omkring i byen. Det er ikke attraktivt. Her har de tre partier ikke forstått konsekvensene av hva de har gjort. Vi ser det med KKP som Ap, Høyre og SV drev hensynsløst igjennom, imot alle advarsler og gode råd. Et enormt og ansvarsløst samfunnsøkonomisk sløseri, med vandalisering av natur- og bymiljø og store skadevirkninger for skole og universitet, fordi det var «utvikling». De tre flertallspartier beslutter utbygging, og «det er begrenset hva politikere kan, og bør blande seg opp i utbyggeres planer og ønsker», skriver SVs Bernt Søraa i Lp, 26.7.04.

Det er feil, farlig og udemokratisk politikk. Med sitt flertall, har disse partier gitt utbyggere frislipp og lukket øynene for konsekvensene, utbyggere får dispensasjoner til å gjøre som de vil. Under Kongsbergdebatten nylig, uttalte Høyres ordførerkandidat, Helge Evju, at reguleringsbestemmelser ikke må hindre fortetting og høyhus, men at det må gis dispensasjoner. Dermed er reguleringsbestemmelser og vernehensyn ingenting verdt, fortetting, høyhus og utbyggers profitt går foran. Da vet vi at Høyre, sammen med Ap og SV, vil fortsette i samme politiske spor som før. Ønsker du ikke dette, så er Kongsberglista garantisten for en annen politikk.