Hvis Notodden klarer å dra i gang en sentrumsnær campingsuksess, bør vel også Kongsberg klare det? Vi har hvert fall ikke noe mindre å spille på her enn over heia.

Hver sommer kommer den samme diskusjonen. Hvorfor har ikke Kongsberg et godt campingtilbud å tilby turister som vil besøke byen vår? Til stadighet blir det også diskutert i politiske møter, da kommunens attraktivitet er på agendaen. Nå er vi her igjen. For det snakkes mye og ofte om, men uttalelsene fra kommunen virker blodfattige.

Bobilturistene Laagendalsposten har snakket med, er tydelige. De ønsker en plass i nærheten av sentrum. «For bobilcampere er bilen hotellrommet», ifølge driver Bent Espen Haugen på bobilcampen i Notodden. Vi har bobilparkeringer i Kongsberg, både ved svømmehallen og i Saggrenda. Sistnevnte er langt fra sentrumsnært, og førstnevnte er kun sesongåpen. Begge stedene er vanskelig å finne fram til – det er vanskelig å finne informasjon på nettet og det er dårlig skiltet. Til tross for dette fremstår begge plassene som godt besøkt, det vitner kanskje om et stort potensial? At en god bobilcamp har ringvirkninger for næringslivet og byens attraktivitet er det all grunn til å tro. Notoddens kultursjef, Terje Malm sier det slik: «100 godt synlige hvite bobiler fungerer som en reklameplakat for Notodden og for passerende på E134».

Ifølge Kongsberg kommune er det to store utfordringer med at byen får en campingplass eller permanent bobilcamp. Det er ingen ledige arealer i Kongsberg til formålet, og det er ingen som ønsker å drive den. Jeg tror vi kan legge til en tredje utfordring. Kommunen fremstår ikke så veldig gira. Det fremstår heller ikke som de jobber så hardt med å promotere det tilbudet vi faktisk har. Når det blir utfordrende å promotere for en sesongåpen bobilparkering på nettet og ved skilting, og det derfor ikke blir promotert for i det hele tatt – så er ikke dette som en proaktiv holdning fra kommunen.

Kommunen kunne valgt å ha på seg den mer løsningsorienterte hatten – hvis dette er viktig, er dette noe vi skal få til. De kunne gått aktivt ut for å finne potensielle drivere, kartlegge sentrumsnære arealer som kunne blitt regulert til en campingplass eller lekt med tanken om å videreutvikle bobilparkeringen. «Er campingplass eller permanent bobilparkering noe som skal prioriteres, så får vi det til». Det er en ønskelig holdning fra en kommune, ikke «det er flott hvis det skjer, men vi kommer ikke til å gjøre noe». Men ballen bør kanskje kastes videre til politikerne? Er dette noe som skal prioriteres? Hvis ikke permanent bobilparkering eller campingplass er på prioriteringskartet, så si det. Da trenger vi hvert fall ikke ha den samme diskusjonen igjen neste sommer.