Hvittingfoss-beredskap blir en sak for direktoretet

Det blir nå opp til Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap å se på finansiering av brannberedskap i Hvittingfoss.