Mens idretten har fått flere runder med krisehjelp for å takle utfordringene etter korona, har ikke friluftslivsorganisasjonene fått én ekstra krone.

Det er flott at idretten får støtte, men idrett er ikke for alle. Friluftsliv er lavterskel aktivitet som favner mange. Og, i likhet med idretten, er også friluftslivsorganisasjonene bekymret for hvordan de skal komme tilbake til samme aktivitetsnivå som før pandemien. De sliter ikke minst med å rekruttere og hente tilbake frivillige. Resultatet er avlyste aktiviteter, og dermed dårligere fritidstilbud til barn og unge over hele landet. Et ferskt eksempel på dette er at Speiderne risikerer å avlyse NM i speiding på grunn av mangel på frivillige.

Idrettens økonomiske krisehjelp kommer fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Friluftslivsorganisasjonene hører inn under et annet departement, Klima- og miljødepartementet, og har ikke fått tilsvarende støtte.

Man kan lure på hva som er årsaken. Tror friluftslivsministeren at akkurat friluftslivsaktivitet «kommer av seg selv»? For slik er det jo ikke. Bak turene, leirene, kursene og aktivitetene tusenvis av barn og unge deltar på hver dag, for ikke å snakke om stiene vi alle går på eller de mange turforslagene vi finner på nett og i apper, ligger det tusenvis av timer med innsats fra over 100 000 frivillige landet over. Som frivilligheten ellers, er vi avhengige av økonomisk støtte for å drive, planlegge og gjennomføre aktivitetene som får folk ut.

De frivillige i friluftslivsorganisasjonene spiller en viktig rolle i å utjevne de økende sosiale forskjellene. For mens barn av foreldre med lavere utdanning har lavere deltakelse i de fleste aktivitetstilbud, er de overrepresentert i friluftslivsorganisasjonenes aktiviteter. Speideren, 4H, Barnas turlag, skileik, sommercamper bidrar altså til verdifull sosial utjevning, som regjeringen bør støtte opp om og heie fram.

Siden 2017 har omtrent hver tredje krone i aktivitets- og prosjektmidler fra Klima- og miljødepartementet blitt borte. At organisasjonene i stor grad må basere seg på kortsiktige prosjektmidler, gjør det vanskelig for dem å planlegge. Derfor arbeider hele frivilligheten nå sammen for å få økt driftsstøtte og en større forutsigbarhet. Men i den spesielle situasjonen vi står i nå, er det altså også et akutt behov for egne midler til en restart.

Kulturdepartementet har sett utfordringene, og bare det siste ekstraordinære tilskuddet til idretten var på betydelige 100 millioner kroner til lokale lag og foreninger. Friluftslivets organisasjoner håper nå på den samme anerkjennelsen i sitt fagdepartement.