I tiden etter generalforsamlingen 10/2, ble det skrevet mye om de økonomiske konsekvensene av en fusjon mellom Flesberg elverk (FE) og Rollag elverk (RE) og hvor mye bedre en fusjon med Ringerikskraft (Rik) ville være.

En av mange påstander var at et riktig verdiforhold skulle være 72,0% til FE og 28,0 % til RE. og at man ved å godta 66,6% / 33,4% forhandlet bort 15 - 20 mill. kr. i fusjonsavtalen.

Dette er en påstand det aldri er gitt noen dokumentasjon på i avisen. Etter nøye å ha studert regnskapene til FE og RE for 2018 og 2019, finner jeg kun en post som passer med verdiforholdet 72% / 28%. Det er nettverdi . ( Fordelingsanlegg el.nett ) Tallene der viser: FE: 75,845 mkr. og RE: 29,502 mkr.

( note15 fra FE og note 10 fra RE i 2018 )

Problemet med å sammenligne disse tallene er at man sammenligner 66,5% av bokført verdi i FE med 54,8% av bokført verdi i RE. En slik sammenligning kan aldri gi riktig verdiforhold.

Bruker man bokførte verdier for 2019, ( FE: 112,272 mkr. og RE: 51,164 mkr.) får en et verdiforhold på 68,69% / 31,31%. Dette er nær identisk med framforhandlet splitt FE/RE i fusjonavtalen.

( Fusjonsavtalen: 68,60% / 31,40% )

Aksjonærgruppen med ordfører i spissen har basert sine synspunkter og handlinger på feil informasjon om verdiforhold. De burde ha kontrollert kildene sine bedre!

Påstanden om at det er forhandlet bort 15 - 20 millioner er feil.

Det er også skremmende å tenke på at det nye styret må finne og sortere vekk all feilinformasjon om fusjonsavtalen mellom FE og RE, når de skal sammenligne med to andre mulige fusjonspartnere.

Det blir en krevende jobb.