Hvor skal hallen ligge?

Kongsberg idretts- og svømmehall synger på siste verset, men hvor skal en ny hall ligge? Det spørsmålet må politikerne ha svaret på ganske snart.