Gå til sidens hovedinnhold

Hvor står våre lokalpolitikere når det gjelder vindkraft?

Artikkelen er over 2 år gammel

Vi i Turistforeningen ønsker et grønt skifte, men ikke på bekostning av vår natur. Derfor ønsker vi å utfordre de lokale partiene på å sette seg inn i dette, skriver Ingunn Våer i dette leserbrevet.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Store endringer i samfunnet må til, og de lokale partiene må inneha både kunnskap og være sitt ansvars bevisst. Det er tid for å ta standpunkt i mange viktige saker både for vårt lokalmiljø og for hvilken verden våre barns barnebarn møter.

Derfor lurer vi på hvor de enkelte partiene står i en sak som er viktig for oss. Den kan få store konsekvenser, er komplisert å sette seg inn i, og kanskje den saken vi så langt, har hørt minst om fra politikere i Kongsberg – vindkraftutbygging.

Vindkraftutbygging på Skrim og Luksefjell. Hvilke standpunkt har de forskjellige partiene tatt til dette i Kongsberg?

Vi ser at små samfunn, som Frøya, ikke hadde nok kunnskap og informasjon, men lot kapitalen styre for flere år siden. Nå klarer de ikke å stoppe utbygging av store vindkraftanlegg i sitt nærmiljø. Det er utenlandske selskap som bygger ut, de ønsker ikke kraftverkene i egen natur, men kan bygge ned vår.

Norge må være sitt ansvar bevisst, både for å bidra med fornybar energi - men også ved å ta vare på norsk natur og økosystem.

Vi kan lese i flere rapporter at det er viktig å tenke på både fornybar energi og miljøvern i de samme sakene. Vindkraft på land i Norge beslaglegger store arealer, mye på grunn av det kuperte landskapet i Norge. Det må også store turbiner til, noe som gjør den sperra radiusen rundt den enkelte vindmølle stor.

Fugle- og dyreliv går tapt, og de viktige myrområdene blir grusa ned og asfaltert.

FNs naturpanel IPBES kom i mai med en ny rapport om klima og artsmangfold i verden. Den viser at 1 av 8 arter er utrydningstrua. Vi er i ferd med å bygge ned og ødelegge menneskets grunnlag for eksistens.

I rapporten fra NVE lagt frem 1.4.2019 står det følgende om område 4, grenseområdene mellom Buskerud, Telemark og Vestfold; I det utpekte området er det viktige miljø- og samfunnsinteresser knyttet til blant annet friluftsliv.

Våre overordnede analyser tilsier imidlertid et lavere konfliktnivå i dette området enn i store deler av landet. Så fordi man ikke har sagt klart ifra allerede er området «lett» å bygge ut?

Av miljødirektoratet er det i analysen fremhevet at det i området er hekkeområde for kongeørn, fiskeørn og andre arter rovfugl. Bredøre (flaggermusart) har sin eneste dokumenterte overvintringsplass i Larvik og er på rødlista. Det er høy sannsynlighet for at den også er i området utpekt som egna til vindkraft. Området er også et viktig område for gaupa.
Videre i analysen står det om naturtyper, her står det blant annet at store deler av området ikke er kartlagt, men at muligheten for viktige naturtyper anslås å være stor. Relativt høy tetthet av truede arter.

Rett i kanten av det foreslåtte området er det naturreservat og verna hekkeområder for fugler. Det er sterk regulering av skuterkjøring i området, pga. støy og skader på naturen. Vindturbiner gir en kontinuering støy, selv når de ikke produserer strøm. Fugler flyr over store områder og vi kan se fra andre allerede utbygde vindkraftanlegg at vindmøllene dreper dyrene som kommer nær.

Vi i Turistforeningen ønsker et grønt skifte, men ikke på bekostning av vår natur. Derfor ønsker vi å utfordre de lokale partiene på å sette seg inn i dette, se sammenhengene mellom påvirkningen et vindkraftanlegg har på naturen, miljøhensyn og utvinning av kraft.

Det er også viktig at politikerne vet hvilke ansvar som ligger hos de lokale politiske partiene. Dersom man ønsker mer informasjon og kunnskap er det bare å ta kontakt!

LES FLERE LESERBREV HER

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.