Forrige uke skrev jeg om Kongsbergs potensial til å bli verdens mestbærekraftige by - om vi bare hever ambisjonene. Flere av de storebedriftene i Kongsberg har allerede satt etisk handel og kutt av utslipppå dagsorden, men mange globale samfunnsutfordringer er veldig forskjellig fra lokale utfordringer.

Velkommen til bærekraftsbyen Kongsberg!

Mens noen byer i verden vokser over evne, sliter mange steder i Norge med «sentrumsdød» og å nå sine mål for vekst. Dette handler ikke bare om økonomisk overskudd, slike utfordringer har innvirkning på innbyggeres livskvalitet og disse stedenes fremtidsutsikter.

Noen sentrale mål for Kongsberg kommune er innbyggervekst,bedriftsvekst og å «synliggjøre det unike teknologimiljøet slik at nyebedrifter etablerer seg i Teknologibyen Kongsberg». Her er det et ønske om å etablere 5-10 nye bedrifter i kommunen årlig. Dette åpner opp for flere interessante spørsmål. Hva skal egentlig til for å etablere nye bedrifter i byen? Og, ikke minst, hva slags type bedrifter ønsker vi? Bedrifter som skaper liv i byen, som kaféer, barer og andre opplevelsestilbud, har blitt mye etterspurt av Kongsbergs innbyggere. Likevel er satsingen på næringsutvikling tett knyttet til eksisterende industri og høyteknologi. Hva betyr det for lokalsamfunnet?

Som jeg har skrevet om tidligere er det først og fremst de som bor i byen som bidrar til fellesskapet - både økonomisk og sosialt. En mangfoldig befolkning (med andre ord: et bredt kundegrunnlag) foreslås ofte som løsningen på sentrumsdød-utfordringen. Store bedrifter er viktige, men skaper også sårbare samfunn. Dersom konjekturene endres og disse bedriftene en dag forsvinner vil en stor andel av byens befolkning sannsynligvis også forsvinne - med mindre det er noe annet som holder dem igjen. Hvis vi ønsker en bærekraftig by, liv i sentrum og en mangfoldig befolkning må vi legge til rette for et mer variert arbeidsmarked. Det må også oppfordres til å sette spørsmål ved strategier for innovasjon og næringsutvikling. Ja, vi skal selvfølgelig ta vare på eksisterende ressurser og spille på de styrkene vi har, men jeg tror det er like viktig å jobbe med å utvikle nye. Sånn skaper vi et bærekraftig lokalsamfunn - i tillegg til å ta vare på miljø og natur.