Høsten 2023 er det fylkestingsvalg i nye Buskerud fylke og Arbeiderpartiet har startet sitt arbeid med program for fylkestingsvalget 2023 og vi er interessert i å vite hva akkurat du mener er viktig! Vi skal lytte til næringsliv, lag og foreninger, medlemmer, ungdom og alle andre som er opptatt av en velfungerende fylkeskommune. Ved etableringen av Buskerud er det naturlig å se tilbake på alt det som fungerte godt i gamle Buskerud, hva som er gjort i Viken, men enda viktigere se på hva vi vil gjøre og prioritere av oppgaver i vårt nye fylke!

Lokalvalget 2023 er avgjørende for å sikre en rettferdig utvikling av Norge og i fylkestingsvalget 2023 ønsker vi å sikre gode løsninger for arbeid, velferd og klima i Buskerud med fokus på både det lokale og regionale. Alle våre innbyggere i fylket skal ha tilgang til gode fylkeskommunale tjenester. Det er lokalt vi best ser resultatene av politikken som føres i en velfungerende fylkeskommune.

Det er lokalt utdanningstilbudene gis, bussene kjøres, fylkesveiene brukes og kulturen gis. Hvem som styrer påvirker tjenestene som leveres og for Arbeiderpartiet er det viktig at alle inkluderes i samfunnet, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne og etnisitet. Alle har noe å bidra med, og vi må sikre at alle får brukt sine ressurser i arbeidslivet og her har fylkeskommunen en viktig rolle i tilretteleggingen.

Arbeiderpartiet er som kjent opptatt av gode universelle velferdsordninger som omfatter alle. Vi vil ha en nær fylkeskommune som styrke fellesskapet, slik at vi sikrer vår felles velferd.

De store oppgavene løser vi best sammen.

Programkomiteen i Buskerud Arbeiderparti er i gang, og vi ønsker dine innspill til partiprogrammet, medlem eller ei!