Etter generalforsamlingen 10. februar ble det skrevet om hvor mye en kunne spare i nettleie ved en fusjon med Ringerikskraft (Rik). Aksjonærgruppa påstod i mai 2020, sitat: "Sammenslåing med Ringerikskraft gir ca. 8 mill. kr. i redusert nettleie. Dette utgjør kr. 2000 - 2500 for hver husholdning".

Påstanden er basert på nettleiepriser fra 2018. Da har man gått glipp av prisnedgangen i Flesberg.

I 2019 var fastleddet redusert med 1250,- kr. pr. år. og energileddet med 5,9 øre pr. kWh.

For et forbruk på 16000 kWh. utgjør det 2124,- kr. i 2019. ( 13,7 øre pr kWh. )

Forskjellen i 2020 er ca. 900,- kr. pr. år i Rik's favør for et forbruk på 16000 kWh. En sparer mindre enn det ved fusjon med Rik. Feilinformasjonen om nettleie ble først lagt fram i kommunestyremøtet 28. januar, senere gjentatt i skriv fra aksjonærgruppa og leserinnlegg i Lp.

Feilinformasjonen om verdiforhold ( som jeg beskrev i et tidligere leserbrev ) og nettleie, har påvirka aksjeeiere til å stemme for utsettelse av fusjon med Rollag. Kanskje mange hadde stemt annerledes hvis de hadde hatt riktig informasjon.