Også flytta jeg. Her er det ikke nattevakt, men vi kan ringe dem. Det er urolig hele natta. Hvorfor gjøres det ikke noe med uro? Når det er sagt er det ikke voldelig utagering. Det er uro som høres ut som hele leiligheten raseres. Eller så er det gaming med høy lyd på natta.

Hvorfor er det sånn at folk som trenger tettere oppfølging ikke får det? Noe må gjøres. Nei, jeg flytter ikke mer på grunn av at andre er urolige. Jeg har bodd her nå siden april 2021. Hørte ikke noe i begynnelsen. Men så begynte det. Hjelp dem som trenger det med tettere oppfølging, er mitt budskap, for der svikter psykiatrien.