Jeg tror det fortsatt er lov til å bruke hue.
Det koster cirka 11 millioner kroner å flytte bommen på Meheia slik at beboerne slipper å betale bompenger.
Det koster nesten ingenting å gi beboerne på Meheia samme autopass som el-bilene blir «pålagt» å betale kr 0,- i bompengeavgift.