Etter at LP har innledet om rettssaken mot e-verket i Flesberg med både bilder og fyldige skriftlige betraktninger, har det blitt putt stille. Hva er grunnen til dette ? Dommen i saken er offentlig, anken er ikke tatt til behandling, hvorfor blir ikke saken fulgt opp i LP ?