15. november hadde Lp en viktig reportasje om likelønn. Eirin Tandberg, Julie Olsen og Maya Berge som jobber som sykepleier, barnehagelærer og lærer i Kongsberg kommune viste til konkrete lønnsforskjeller mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrker i Norge.

Ordfører Kari Anne Sand kommenterer at likelønn er viktig, men hun kaster ballen tilbake til fagforeningene: – Her har de kanskje ikke vært gode nok under forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonene. Det er de som sitter ved forhandlingsbordet. Slik arbeidslivet er rigget her i landet, så er det under tariff- og lønnsforhandlinger slike spørsmål må tas opp og forhandles om, sier Sand.

Det er spesielt at ordføreren legger skylden på fagforeningene for at Norge har et likelønnsgap. Sykepleierforbundet og Unio krever hvert år at utdanningsgruppene skal få lønn i forhold til utdanning, kompetanse og ansvar. Det er utdanningsgruppene som sykepleiere, ergoterapeuter og barnehagelærere med flere, som har det største likelønnsgapet fordi vi kun tjener 80 prosent sammenlignet med mannsdominerte yrker. Dette medfører at mange av utdanningsgruppene slutter i kommunen, og det går ut over innbyggerne, både i skoler og helseinstitusjoner.

Unio ønsker å løse dette ved forhandlingsbordet, men i år måtte vi ta ut medlemmer i streik, fordi KS ikke kom med et tilbud i forhold til utfordringene. Vi hadde veldig god begrunnelse for kravene, og vi krever ikke å bli lønnsledende. Vi vil ha likelønn slik at barnehagelærere og sykepleiere blir i yrkene sine. Så til tross for at ordførerne i kommunene i Viken sier at sykepleiere er den vanskeligste gruppen å rekruttere, så var ikke KS villig til å møte oss. Streiken ble stoppet av tvungen lønnsnemnd, og vi fikk ikke bedre resultat.

At Sand sier at vi ikke er gode nok under forhandlingene, får stå for hennes regning. Jeg er veldig uenig. Retten til å stille makt bak kravene, altså til å streike, er begrenset for sykepleiere. En streik blir fort stoppet på grunn av fare for liv og helse. I tillegg viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning stiller at dagens forhandlingsmodell gir lite mulighet for å løse likelønnsutfordringene.

Jeg vil oppfordre ordføreren og alle politikere i Kongsberg, til å ta ansvar for likelønnsutfordringene.

Det mangler 7.000 sykepleiere i Norge og en av fem slutter kort tid etter at de er ferdige med studiet. Samfunnet vårt trenger at vi stopper flukten fra yrkene våre, for å sikre barnehage, skole og helsetilbud. Politikerne må ta ansvar for at distriktene og byene har et godt og trygt tilbud framover. Likelønn er en forutsetning.