Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor skaper e-verk-saken så stor splittelse i Flesberg?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Man kan ikke annet en undre seg om hvorfor denne saken har ført til en så stor grad av polarisering mellom aksjonærene i Flesberg.

Kan dette skyldes at det forrige styret innledet forhandlinger KUN med Rollag uten å ha mandat?

Man skulle tro at en så viktig avgjørelse som fusjon med andre skulle hatt egen avstemming og vedtak i generalforsamlingen (heretter GF).

Første gang jeg ble forundret var på GF i 2019. Underveis var det et styremedlem som orienterte om mulighetene ved å gå videre med et partnerskap med Glitre. Dernest et annet styremedlem som informerte om hva et felles nettselskap Flesberg-Rollag ville kunne bety. Etterpå kom tre aksjonærer med partsinnlegg til fordel for at FE bør fusjonere med Rollag. I sakslista stod dette som pkt. 5 – orientering «Energibransjen, en bransje i endring»

Har styret tatt partsinnleggene som et mandat til å forhandle kun med Rollag og ingen andre?

Det ble ikke votert og jeg gikk ut ifra at dette kun var en orientering.

Hvorfor ble ikke votering i en så viktig sak gjort?

Det ble også informert om at man skulle komme tilbake med mer informasjon i saken.

Det hører med til historien at det i styremøte den 26.04.18 enstemmig ble vedtatt å utrede flere alternativer. Dette vedtaket ble gjort av de samme styremedlemmene som la fram Rollag-alternativet på ekstraordinær GF februar 20, med unntak av tre personer – to fratrådte etter eget ønske, og en måtte gå grunnet et benkeforslag på GF 2019. Argumentet var at vedkommende var udyktig i sitt verv og for å spare penger.

Var han kritisk til prosessen og brysom å ha med?

Og hvorfor fulgte ikke styret opp sitt enstemmige vedtak om å utrede FLERE alternativer?

Etterpå begynte ting å skje:

Daværende leder Pål Rønning vær sterkt kritisk til prosessen. Han hadde, tross mer enn 30 år i bransjen aldri sett noe i nærheten av slik beregning og bytteforhold som dette. Jeg var innom han ved et par anledninger.

Han var veldig opptatt av å fortelle meg som aksjonær at han hadde fått munnkurv av styret, og ellers ikke på talefot med dem. Han ble tidlig avsatt i forhandlingsutvalget.

Det var også en konsulent med i tidlig fase som var kritisk i arbeidet (han som ikke fikk lov til å snakke på GF i februar i fjor). Han også ble avsatt med munnkurv. På spørsmål om hvorfor svarte styreleder på GF i februar 20: «Rønning bidro ikke med noe positivt» og «konsulenten ble byttet ut fordi man trengte mer juridisk kompetanse i prosessen»

Var disse også for brysomme å ha med videre?

Her synes det som at styrene i FE og RE har sittet sammen med samme konsulenter (AFRY, Distriktsenergi m.fl) i forhandlingene. Det at man benytter samme konsulenter for begge parter gir i seg selv grunn til bekymring.

Det som skjedde på GF i juni da Teksle, Dokka, Midtskogen selv kastet kortene og det ble valgt nytt styre var eneste riktig vei ut av dette.

Nå som det er vedtatt at man skal forhandle med FLERE parter, er det viktig at vi lytter til hva det nye styret, med ansatte på laget har oppnådd.

Slik kan vi forhåpentligvis «få ned guarden» og gjøre et riktig valg som samler bygda igjen – alternativet er mye verre.

Kommentarer til denne saken