Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor stemmer jeg SV?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det at jeg har fått tillit til å representere partiet mitt på en stortingsliste har absolutt gjort noe med meg. Jeg kjenner på ydmykhet, jeg motiveres til innsats og har blitt glødende opptatt av valgkamp, nyhetsbilde og politiske prosesser.

Som mange av dere sikkert vet så er SVs hovedsaker i valgkampen at «Forskjellene og utslippene skal ned!», at SFO skal bli billigere og at tannlegeregninga skal bli lavere.

Alt dette er jo ting jeg absolutt står for, men det er ikke i de overordnede slagordene at jeg finner mitt indre engasjement, det som gjør at SV er det eneste partiet for meg.

Hva er det da tro, som får meg opp om mårran?

Jo, det er kampen mot barnefattigdommen.

115.000 barn lever i familier med vedvarende lavinntekt. Det betyr i klartekst at over 11 % av ungene våre vokser opp i familier som tjener rundt halvparten så mye som medianinntekten i Norge over en treårsperiode. Bak en slik statistikk og slike fremmedgjørende begreper står altså en av ti unger i dette landet. En av ti unger som ikke har samme muligheter som resten til å ha en aktiv fritid, som vokser opp i familier med en økonomi som fort kan virke stressende og nedbrytende på en familiedynamikk.

Statistikken taler sitt tydelige språk om hvor skadelidende barn fra familier med lav sosioøkonomisk status faktisk er. Levealder, helse, utdanningsnivå, lønn, trygd etc. etc. Kampen for et likestilt og rettferdig samfunn kan etter mitt skjønn ikke komme utenom at vi har en moralsk plikt til å legge til rette for at alle barn skal ha like muligheter til gode, verdige og fullendte liv her i Norge.

Det er mange muligheter og verktøy vi kan bruke fra politisk hold for å møte disse ungene og ta dem på alvor. Vi kan reversere usosiale kutt, vi kan bedre økonomien til utsatte familier, vi kan gjøre SFO og barnehage billigere og vi kan sikre at alle barn får mat på skolen.

For å få til dette må vi etter mitt syn ha en ny regjering som ikke lever i en ideologisk fortid der skattelette til de rikeste er ment å skape grunnlag for felles velferd. Vi kan ikke ha en samfunnsutvikling som gjør en debatt om formuesbeskatning til mer sentralt enn virkeligheten til en unge som ikke får skikkelig middag eller ikke kan ha sin egen barnebursdag.

Dette er hovedgrunnen til at jeg stemmer SV. For et Norge for de mange, ikke for de få.

Kommentarer til denne saken