I avisenes leserspalter handler det ofte om klager når helsevesenet omtales. Men det finnes også mange gode eksempler på det motsatte, og med profesjonalitet og effektivitet i Vestre Viken HF, og disse fortjener virkelig oppmerksomhet.

Ord som «pasienten i sentrum», «pakkeforløp» og «sykehus i nettverk» er ikke fyndord, men viktige praktiserende «verdier» i VVHF og noe som bidrar til effektivitet og pasienttilfredshet.

Et eksempel: Ektefellen til en pasient på Kongsberg oppdaget en mistenkelig føflekk på overarmen hans. Besøk hos fastlegen førte til at føflekken ble umiddelbart fjernet og sendt inn til kontroll. To dager senere forelå resultatet: kreft. Få dager senere ble pasienten innkalt til utredning på Bærum sykehus og før pasienten forlot sykehuset, fikk han en telefon fra en som var oppnevnt som helsekoordinator. Hun kunne kontaktes når som helst ved behov (pasienten i sentrum), og hun presenterte samtidig en detaljert plan for videre behandling (pakkeforløp), og som inkluderte behandling både i Drammen og i Bærum (sykehus i nettverk). I forkant av hver behandling ble det gitt grundig og nøktern informasjon om hva som skulle skje, og i etterkant om resultatet og om neste steg i behandling (igjen: pasienten i sentrum).

Hele planen (pakkeforløpet) ble gjennomført til punkt og prikke, og ca. 3 uker etter at diagnosen forelå, var pasienten operert og erklært fri for kreft. Dette ble gjennomført på en imponerende måte som både er til det beste for pasienten med rask behandling og som samtidig utnytter sykehusressursene på en svært effektiv måte: All honnør til Vestre Viken HF!

PS: Pasienten var meg.