(Østlands-Posten)

(Gd.no) – Jeg har ved flere anledninger vært vitne til at den første bilen i en rekke legger igjen årskortet sitt på leseren slik at bilen bak også kan bruke det, og med det få en gratistur, forteller Haldis Stenseth.

Hun har vært leder for Fåvang Østfjell Hytteforening siden oppstarten i 2013, og har siden den gang vært vitne til flere uærlige hyttegjester. At hytteeiere reiser ned til bommen for å overlevere årskortet sitt til besøkende, er heller ikke et ukjent fenomen.

– Det er forferdelig at folk skal drive og snike slik. Tydeligvis mangler visse mennesker forståelse for at det koster penger å vedlikeholde veien bak bommen, og at man da er avhengig av disse inntektene.

Til tross for dette uttrykker likevel flere hytteeiere at prisen for å forsere bommen er for stiv.

– Litt rart, med tanke på at de har råd til å kjøre Tesla og bygge på hytta si, humrer Stenseth.

Store utgifter

Formann i vegstyret, Knut Lundstuen, forteller at Gopollvegen strekker seg fem mil innover hyttestrøket i Fåvang Østfjell, og at 22 kilometer av disse er vinterbrøytet. Dette resulterer i en årlig utgift på rundt en million kroner. Gopollvegen SA er et null-foretak, så alt som kommer inn av penger blir brukt på vegen.

– Hvis vi skal kunne holde veien åpen, er vi avhengige av inntekt. Ved at folk deler på årskortet sitt, mister vi mye av denne inntekten, sier Lundstuen og informerer om at grunneierne på Fåvang Østfjell betaler utligning, helt opp til 12.000 kr for dem som betaler mest.

Selv har han en seter som ligger rett ved bommen, og har i likhet med Stenseth sett mye snikeri.

– Det er bare å sitte på verandaen og se det. Det skjer stadig vekk.

– Har du konfrontert noen?

– Ja, det har skjedd, men som regel har de ikke noe godt svar på hvorfor de ikke vil betale. Noen mener at prisen er for høy.

For en enkelt tur gjennom bommen er prisen 75 kroner, og for årskort 2000 kroner. Blir mann tatt uten gyldig billett venter en bot på 750 kroner. Lundstuen tror at folk anser risikoen for å bli tatt som såpass lav, og dermed tar sjansen på å forsere bommen på uærlig vis.

Årskortet står i fare

Nå har Lundstuen sammen med vegselskapet som står bak driften av Gopollvegen sett seg lei på snikingen, som har pågått over flere år. I nærmeste fremtid vil det settes opp et kamera ved bommen, i tillegg til at det vil bli hyppigere kontroller. Blir det ikke bukt på problemet, vil årskortet kunne stå i fare for å forsvinne.

– Årskortet er et tilbud til hytteeiere som kjører mye fram og tilbake gjennom bommen, men vi har ikke noe pålegg om å måtte tilby det. Fortsetter snikingen, vil årskortet i ytterste konsekvens forsvinne.

I fjor ble det investert 1,2 millioner kroner for å bygge opp veien på en strekning. Men vegselskapet så seg nødt til å låne penger for å komme i mål.

– Det er pengene som styrer, og som har makten. Da burde alle bidra i dugnaden. Bomavgiften er ikke for moro skyld, avslutter Lundstuen.