Monterer elbilladere på hytter hver uke

Hver eneste uke monteres det elbilladere på hytter i våre fjell. På sikt forventer Midtkraft å måtte forsterke sine nett for å dekke etterspørselen.