Da Marte (47) skulle bygge, var hyttetomta båndlagt til parkeringsplass

Flere mindre grunneiere må avstå grunn til en stor, ny parkeringsplass  som skal ta unna for veksten på Skei i kjølvannet av den storstilte Thon-utbyggingen. Marte Granaasen Fougner er en av dem som må se langt etter hyttedrømmen fordi tomta hennes er avsatt til parkering.
- Går det virkelig an, spør Granaasen Fougner?

Flere mindre grunneiere må avstå grunn til en stor, ny parkeringsplass som skal ta unna for veksten på Skei i kjølvannet av den storstilte Thon-utbyggingen. Marte Granaasen Fougner er en av dem som må se langt etter hyttedrømmen fordi tomta hennes er avsatt til parkering. - Går det virkelig an, spør Granaasen Fougner?

Da Marte Granaasen Fougner oppsøkte Gausdal kommune for å søke byggeløyve, var hyttetomta hun fikk til minne om kjærestens tragiske bortgang for 30 år siden, avsatt til parkeringsplass.

DEL

– Jeg reagerte først med vantro. Går dette virkelig an? Jeg hadde ikke fått beskjed om vedtaket. Etter å ha summet meg litt gikk jeg til advokat Thallaug, sier Granaasen Fougner, opprinnelig fra Gausdal.

Minihytte

På den ett mål store hyttetomta hennes står det i dag ei tømmerstue på snaut 25 kvadratmeter og et lite uthus.

Tomta ligger rett opp for Fjellandsbyen på Skei, et godt steinkast fra Olav Thon Gruppens store eiendom der Gausdal Høyfjellshotell lå.

Etter omfattende og langvarig press mot Gausdal kommune, fikk Olav Thon Gruppen i fjor aksept for at det skulle legges føringer for reguleringsplanarbeidet på en slik måte at Thon kunne realisere verdiene på eiendommen sin maksimalt.

For Granaasen Fougner sin vesle hytteeiendom gikk det motsatt veg. Her legger reguleringsplanen til rette for parkering.

Marte Granaasen Fougner *** Local Caption *** -

Marte Granaasen Fougner *** Local Caption *** - Foto:

Hyttedrømmen brister

– Når eiendommene reguleres til parkering, betyr det at de er bortimot null verd, sier Granaasen Fougner. At hun ikke ble varslet om kommunens vedtak, som i så stor grad legger føringer for hytteeiendommen hennes, synes hun er alvorlig.

Marte Granaasen Fougner forteller at hun oppsøkte kommunen rett før jul, etter at familien hadde kommet til at de skal ta seg råd til å bebygge tomta på Skei med ei ordentlig hytte.

Det var da hun ble klar over at tomta ikke kunne bebygges mer og at hun kanskje kommer til å miste hytta si.

Familiehytte

– Vi har fem barn, og dersom vi skal ha glede av eiendommen, må vi ha ei større hytte. At jeg skulle møte slike hindringer var ikke i mine tanker. Riktignok har jeg vært klar over at det ble jobbet med en reguleringsplan og at kommunen ønsket en slik løsning. Jeg har også gitt innspill til planen. Men jeg var ikke informert om at det var konkludert. Det var, så vidt jeg forstår, ikke de andre mindre grunneierne i planområdet heller, sier Granaasen Fougner.

Fikk tomt i 1995

I møte med kommunen før jul fikk hun opplyst at tomta var gitt et kombinert reguleringsformål til fritidsbebyggelse og parkering i detaljreguleringsplanen OTG Skeikampen. Denne planen ble vedtatt sist vår.

Hun fikk opplyst til at tomteutnyttelsen var ti prosent, i kontrast til Olav Thon Gruppen AS sin eiendom som har en tomteutnyttelse på 45 prosent i reguleringsplanen.

Personlig historie

For Granaasen Fougner er avvisningen fra Gausdal kommune ekstra sår. Det har sammenheng med at det ligger en helt spesiell og ualminnelig sterkt personlig historie til grunn for at hun fikk stedet.

Først på 90-tallet var Granaasen Fougner kjæreste med Ole Smith-Erichsen, som gikk bort i ung alder. Til minne om sønnen ønsket familien hans å gi henne tomt til en hytte på Skei, slik at de kunne beholde den gode kontakten. Det har de gjort, og det ønsker de å fortsette med. Den sjenerøse gaven gjorde at Marte fikk satt opp den vesle tømmerhytta i svigerfamiliens nabolag.

Men i alle år har drømmen hennes vært å få råd til å bygge ei fullverdig hytte.

Gitt klageadgang

- At Granaasen Fougner ikke fikk vedtaket om endelig reguleringsplan tilsendt, beklager vi.  Dette var en glipp som skyldes endringer i saksbehandlingssystemet i kommunen, sier plan- og miljørådgiver Jon Sylte i Gausdal kommune.

Når det er sagt mener Sylte at det nye formålet ikke bør komme som noen overraskelse på de berørte grunneierne. De har blitt orientert under arbeidet med reguleringsplanen. Granaasen Fougner ga også en egen høringsuttalelse, sier han.  Etter det som er avdekket,  bestemte Gausdal kommune før nyttår at grunneierne som ikke har blitt informert etter plan- og bygningsloven,  skal gis ny anledning til å klage. Klagene vil behandles i planutvalget 8. februar, sier Sylte.

Kan kreve erstatning

- Stort inngrep å båndlegge hytta til folk?

- Jeg ser at det kan oppleves slik. Men jeg  ser ikke at det er grunnlag for å snakke om forskjellsbehandling i denne saken. At det skal legges til rette for parkering på området,  ble vedtatt i kommuneplanen for Skei så tidlig som i 2009. Det ble da gjort en omfattende utredning og konkludert med at man skulle legge opp til høy utnyttelse av sentrumsområdet på Skei med et større parkeringsareal rett opp for fjellandsbyen og vestover. I rekkefølgebestemmelsene til detaljreguleringsplanen framgår det at behovet for parkeringsarealer skal vurderes etter noen år, og at man da har to valg. Enten å anlegge parkering  i to etasjer, eller å ta de hytteeiendommene som ligger der i dag. Grunneierne ha mulighet for å kreve innløsing av tomtene etter plan- og bygningsloven, sier Jon Sylte.

Tallaug peker på Thon

Advokat Mari Jøndal Bjertnæs hos Thallaug skriver i klagen at Gausdal kommune bør legge opp til at en eventuell utvidelse av tallet på parkeringsplasser under bakkenivå først bør skje på Olav Thon Gruppens eiendom før man båndlegger arealet til andre, mindre private grunneiere.

– Sett fra Fougners side oppleves det urimelig at Olav Thon Gruppen gis anledning til å bygge flere leilighetskomplekser på arealer som i dag er parkeringsplass,  samtidig som det settes av areal til nye parkeringsplasser på eiendommer som ikke tilhører Olav Thon Gruppen.

Thallaug ber om at Granaasen Fougners eiendom tas ut av planen eller i sin helhet reguleres til fritidsformål.

Artikkeltags