Ulovlig ATV-kjøring på Blefjell: Har en antatt mistenkt

Politiet har nå begynt å etterforske saken om den ulovlige ATV-kjøringen på Blefjell.