Dette var på et tidspunkt hvor jeg allerede hadde returnert til Norge etter mange år i utlandet, og jeg nevnte forsøkene på å gjøre den engelske helsetjenesten, NHS, privatisert; noe som fram til nå ikke har vært særlig vellykket for verken pasienter eller ansatte. Videre argumenterte jeg for at hvor tafatt jeg synes det blir å si at det er «vanlige folk sin tur» når det tvert imot går i motsatt retning, at de som har mest penger kan kjøpe seg til forsikringer og private helsetjenester.

Privatisering av offentlige tjenester har vært en økende trend i Norge og verden over de siste årene. Vi har sluppet markedsøkonomi inn i de tjenestene som handler om liv og helse. Noen enkelte personer i Norge har tjent seg milliarder på barnevern, helse, barnehage og omsorg for eldre. Og når det offentlige svikter i form av dårlige tilbud, så har man forståelsen for at de som kan, velger det private. Men er det riktig? Er det et slikt samfunn vi vil ha? At dine levevilkår avhenger kun av hva du har råd til? Slik politikk fører kun til større forskjeller og var det en ting våre oldeforeldre var stolte av så var at de alle jobbet for et samfunn der alle hadde like muligheter.

Privatisering har også påvirket Kongsberg som har gått gjennom flere privatiseringsprosesser. En av de største privatisering-prosessene i Kongsberg var innføringen av konkurranseutsetting av renovasjonstjenester i 2018. Dette førte til at flere ansatte i kommunen mistet jobbene sine, og tjenestene ble overført til private selskaper. Det er bekymring blant innbyggerne om kvaliteten på tjenestene, og om hvordan privat sektor vil håndtere den store avfallsmengden i Kongsberg på en bærekraftig måte i fremtiden.

Dette er jo en direkte bekymring om kvaliteten på tjenestene og muligheten for å opprettholde en bærekraftig renovasjonsordning i fremtiden. Flere tilbud betyr ikke nødvendigvis bedre tilbud. Og når alt kommer til alt, bør det ikke være staten som har det beste tilbudet?

I tillegg har kommunen inngått avtaler med private sykehjemsoperatører for å drive sykehjem i Kongsberg. Dette har ført til økt konkurranse og press på de offentlige sykehjemmene, og det er bekymring for at dette kan føre til redusert kvalitet på omsorgstjenestene. Privatisering kan også føre til økte kostnader for innbyggerne i form av høyere priser på tjenestene. Dette er spesielt bekymringsfullt for de som har lav inntekt eller som er avhengige av offentlige tjenester for å kunne leve en verdig tilværelse.

Jeg synes ikke det er for mye å be om at omsorgstjenesten burde være noe som prioriteres; når de som har jobbet så mye før meg har gjort så mye for at Norge skal være så bra, fortjener jo de også å kunne oppleve offentlige tjenester på høyt nivå? Deres innsats bør belønnes; det vil si, de generasjonene før meg bør ikke komme i møte med valg og bekymringer ovenfor hvor bra deres siste år kommer til å være.

Rødt vil jo jobbe for å stoppe privatisering av offentlige tjenester og sikre at alle innbyggere i Kongsberg har tilgang til gode og likeverdige tjenester. Dette innebærer å reversere tidligere privatiseringer og å stanse nye privatiseringsprosesser. Kongsberg har et stort potensial for å utvikle seg som en bærekraftig og inkluderende by, men dette krever et politisk lederskap som prioriterer innbyggernes behov fremfor private interesser. For all del, behold flere tilbud, men hold det statlige på toppen.

Og jeg beklager for alle som måtte høre på oss «krangle» på Privat den sommerdagen i 2022.