Gå til sidens hovedinnhold

I denne saken er det ikke for seint å snu

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På vegne av styret i Uvdal Kraftforsyning vil jeg gi noen få innspill før dagens møte i kommunestyret.

Ønske fra styret i Uvdal Kraftforsyning om å slå seg sammen med Nore Energi er bare positivt ment fra vår side. Vi ønsker kun å få til noe sammen med Nore Energi, styret, de ansatte og eierne dvs. kommunen og kommunestyret. Vi i styret i UKF er positive og har stor tro på at det nå er mulig å få til et godt samarbeid først innad i kommunen, og seinere i hele Numedal.

Det har vært mye diskusjon rundt hva som gikk galt sist vi prøvde å få til noe sammen. Jeg har ikke kommentert dette, fordi det er og blir historie. Det er en tid for alt heter det, og den tida er nå i dag. Jeg har i min tidligere karriere jobbet over 10 år med fusjoner og oppkjøp, og jeg vet av erfaring at riktig tidspunkt (timing) er helt avgjørende for denne typen prosesser. Det er også slik at det er svært vanskelig å bremse slike prosesser når de først kommer i gang. Og det er dette som har hendt med prosessen mot Ringerikskraft (RIK).

Men, i denne saken er det ikke for seint å snu. Det er fortsatt mulig både å utsette saken mens man undersøker på egen hånd andre alternativer, og det er også mulig å stemme nei. Tenk litt på alternativene – hvis dere stemmer ja til RIK, da er det kun det som gjelder – alle andre alternativer blir borte. Stemmer dere nei – eller for en utsettelse – ja da har dere alle alternativer i behold. Fordi det er fult mulig å inngå avtale med RIK eller andre store selskaper også senere.

Rammeavtalens med RIK punkt 7.1 om eksklusivitet er til hinder for at NE diskuterer eller forhandler med andre dersom saken utsettes. Men, eksklusivitetsavtalen er ikke til hinder for at NE på egen hånd undersøker andre alternativer, i venteperioden før endelig beslutning tas. Det vil i praksis si at NE kan motta forslag og materiale fra andre f.eks. UKF og/eller Rollag/Flesberg. NE kan i samråd med sine eiere dvs. kommunestyret vurdere andre alternativer i venteperioden. Men NE er forhindret fra å diskutere og forhandle inntil man ev. bryter RIK avtalene eller lar perioden løpe ut til 1 juli 2020 pluss 30 dager.

Konfidensialitetsavtalen med RIK er ikke til hinder for at avtalene offentliggjøres fordi det i pkt. 9, 1. ledd, 3 pkt. fremgår at RIK er innforstått med at Avtalen vil bli behandlet i kommunestyret i Nore og Uvdal etter alminnelige regler. Legg merke til at det er Avtalen som behandles etter alminnelige regler som jo er en offentlig åpen behandling. I praksis betyr dette at Avtalen kan offentliggjøres sammen med øvrige saksdokumenter på kommunens hjemmeside slik kommunen har gjort. Det er derfor ikke riktig det styreleder Ingunn Aasen skriver om at dette ikke er lovlig.

Det er i de siste dager kommet mange artikler, innlegg og meninger om denne saken. På vegne av styret i UKF skal jeg kort kommentere noen av disse:

1. Effektivitetsberegninger etter NVEs modell. UKF har bygget ut et svært godt men kostbart strømnett som selskapet også har vunnet pris for i 2017. Dette påvirker beregningene negativt, men er egentlig svært positivt med tanke på fremtiden, beredskap, leveringssikkerhet o.l. Pga geografisk skille, så starter UKFs beregninger med minus 8 sammenlignet med NE, noe ledelsen i NE ved Bergheim og Vedhus vet godt om fra før. Men, UKF har noe å gå på i forhold til å bli mere effektive, og dette vil det nye styret gjøre noe med uansett hva som ellers skjer i denne saken.

2. UKF har noe gjeld, men denne er klart redusert etter salg av strømkundene til Ustekveikja. Den reduserte gjelden vil synes godt i årsresultatet for 2019. UKF har ikke mye gjeld sammenlignet med andre nettselskaper, og selskapet har full kontroll over egen utvikling.

3. Selskapet har ett medlem/eier som hele tiden gir negative kommentarer om selskapet. Dette skyldes personlige forhold og personmotsetninger, og er ikke representativt for eierne i UKF. Styret i UKF har et trygt og klart mandat blant sine eiere, og dette er ikke noe som hverken NE, eller andre behøver å frykte eller være bekymret for. Dette vil bli håndtert på vanlig måte på UKFs årsmøte, åpent, ærlig og i samsvar med selskapets vedtekter og samvirkeloven. Vi kan ikke se at avtalen mellom NE og RIK sikrer arbeidsplassene her i kommunen. Ja, vi ser at arbeidsplassene med en gang opprettholdes. Men, vi er bekymret for hva som skjer etter de første fem årene, etter 10 år, og etter 15 år. Hva blir utviklingen blant nettselskapene og arbeidsplassene her i kommunen, og hvorfor skulle eierne på Hønefoss være opptatt av arbeidsplassene på Rødberg lenger enn litt fram i tid? Vi i styret i UKF mener at Numedalsmodellen må være mye bedre, da denne nettopp sikrer at beslutninger om framtida tas her av oss som bor her. Vi kan rett og slett ikke forstå at noen vil gi fra seg retten til å bestemme over sin egen fremtid i en så viktig sak som strøm og strømforsyning. Nore og Uvdal har alltid vært en kraftkommune. Hvorfor skal ikke vi som bor i kommunen styre, bestemme og utvikle dette videre selv? Hva med å bygge opp lokal kompetanse på dette området? Det er viktig å huske på at beslutningen som skal tas i dag, ikke handler om verdsettelse, effektivitetsberegninger, skatt, utbytte nye lovkrav o.l. Alt dette får man også ved en sammenslåinger med andre også, og dette er noe som eiere av Everk uansett må forholde seg til. Det som er viktig er rett og slett framtida for Everk i kommunen og i Numedal. Hvorfor skal ikke vi som bor her eie, styre, og bestemme over våre egne Everk? Det er ikke for seint hverken å snu eller utsette saken, mens man forsøker å finne løsninger i kommunen og i dalen. Som kommunestyrerepresentanter har dere et stort ansvar, og vi forstår at saken er vanskelig for alle. Vi ønsker dere lykke til i dag, og håper at sterk tro på framtida her i kommunen og i Numedal, vil påvirke beslutningen positivt.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.