Oscar F. Berge stiller i et leserinnlegg i Lp spørsmålet; idrettsbyen Kongsberg? Jeg skal ikke begi meg ut på å svare eksakt på det, men Høyre i Kongsberg har i alle fall et klart uttalt mål om å være idrettens parti. Vi har i inneværende kommunestyreperiode tatt opp flere saker for å bedre idrettens kår; utviklingen av Idrettsparken, støtte til Skrim Håndball Elite og hallsituasjonen gjennom å stå på for å få fullverdig håndballflate i den nye hallen på Vestsida ungdomsskole er bare noen eksempler.

Høyre ønsker å legge til rette for stort frivillig engasjement i idretten og at det skal finnes gode tilbud til innbyggere i alle aldre for både å delta i og oppleve idrettsliv. Vi vil at alle skal kunne være med uavhengig av økonomisk situasjon eller sosial bakgrunn.

Høyre har i sitt program for neste kommunestyreperiode flere tiltak for å bedre vilkårene for idretten, jeg vil trekke fram noen:

•Høyre vil sette av midler til egen stilling slik at idretten får støtte til å utføre pålagte administrative oppgaver.

•Høyre vil øke kapasiteten i Kongsberghallen ved å finne en annen tilfredsstillende løsning for ishockey

•Høyre vil øke driftsmidlene til lag og foreninger

•Høyre vil også støtte toppidretten i Kongsberg, inkl. Skrim Håndball Elite og Kongsberg Miners

•Høyre vil øke aldersgrensen for de som kan motta lag- og aktivitetsmidler fra 18 til 24 år

Svarene på de konkrete spørsmålene blir da:

Er det viktigere for kommunens omdømme å bruke millioner på å skifte ut skilt fremfor å ha et stabilt eliteserielag i håndball?

Svar: NEI!

Er det riktig å vente til over påske med å rydde kommunens fotballbaner, og på denne måten nedprioritere den største lavterskelaktiviteten vi har i Norge?

Svar: NEI!

Hvordan mener dere at kommunen skal samhandle med idrettslagene for å få realisert planene de har på anleggssiden? Er dere fornøyd med måten det blir jobbet på i dag?

Svar: Nei, vi er ikke fornøyd med måten det jobbes på i dag. Vi mener idretten og idrettsrådet blir for lite involvert og at kommuneadministrasjonen i for stor grad opererer på egen hånd. Vi ønsker å styrke idrettsrådet med midler til en fulltidsstilling som kan ivareta idrettens interesser enda bedre.

Har ditt parti en plan og strategi i forhold til idrett og oppvekst? Dersom ja, del den gjerne. Dersom nei, har dere planer om å lage en?

Svar: Dette er hva du finner i vårt valgprogram

Jeg er overbevist om at idretten fører til god folkehelse, god deltakelse og god inkludering. Bedre argumenter for å satse her skal en lete lenge etter, gjør vi det rette kan vi fjerne spørsmålstegnet etter «Idrettsbyen Kongsberg».