Gå til sidens hovedinnhold

Ifølge SSB vokser over 115.000 barn i Norge opp i familier med lavinntekt

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi kan anslå at rundt 7–10 % av befolkningen i Norge er fattige. Og tallet på fattige er stigende per dags dato og forskjellene mellom fattige og velstående blir større og tydeligere. Det skjer selv om vi har et politisk system som prøver å opprettholde velferden i befolkningen. Fattigdommen i Norge er ikke livstruende, men påvirker livet til dem det gjelder, slik at de ikke har mulighet til å leve et fullverdig liv. Formålet med folketrygden er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekter og kompensere for utgifter ved arbeidsløshet, sykdom og skade, uførhet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, alderdom og dødsfall. Unge enslige, enslige forsørgere, par med små barn og familier med tre eller flere barn, innvandrere, langtidsledige, langtidssyke og mottakere av sosialhjelp. Pensjonister, blant annet alderspensjonister som bor alene.

Barn av foreldre med lav utdanning eller svak tilknytning til arbeidslivet.

Personer med psykiske lidelser.

Tiltak mot fattigdom i Norge.

Hvilke tiltak settes så inn for å bekjempe fattigdomsproblemet i Norge? Hovedområdene har tradisjonelt vært å arbeide for stabilt høy yrkesdeltagelse og allmenne sosiale støtteordninger.

Kommentarer til denne saken