Ikke skremt av farten på nye E134

Verken Harald Husum i UP eller Kjell Eivind Rilvaag i Kongsberg-politiet er skremt over fartsnivået på den nye E134-strekningen. Farten på Meheia bekymrer i større grad.