Gå til sidens hovedinnhold

Illojalt i leserbrev fra Høyre

Halvor Syvertsen

Innbygger på Kongsberg

Kongsberg

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

LPs overskrift om Gunnar Sembsmoens (Kbl) reaksjon: «Reagerer kraftig på leserinnlegg fra kommuneansatt: – Det er illojalt!»

Kine Fusche Jenssen skrev ikke leserbrevet som kommuneansatt, men som listekandidat for Høyre. Hun har definert sin «rolle» i forhold til det konkrete leserbrevet, på en ryddig og korrekt måte. I kraft av å være en kandidat til et politisk parti, står hun fritt til å gi uttrykk for meninger, sikkert gjerne i tråd med hennes parti. Det er formålstjenlig at kandidater for kommunestyret ytrer seg. slik blir vi kjent dem, og deres agenda. Det er ikke problemet, i denne konkrete sak, etter mitt syn. Hun spør oss alle: «Hva er egentlig tålegrensen for hvor mye innbyggerne i Kongsberg vil spytte inn for at (maks) 20 familier skal få lov til å bosette seg i Jondalen, fremfor at aktive skal få halltid nok til å drive med den aktiviteten de ønsker?»

At hun setter opp et regnestykke, hvor hun eksklusivt inkluderer 20 nye boliger/familier i forbindelse med etablering av nytt vann og avløpsanlegg med renseanlegg, blir imidlertid helt feil. Skolen i Jondalen og eksisterende boliger (ikke alle boligene i Jondalen) skal også koples til dette; det går henne «hus» forbi. Høyres Fusche Jenssen er lemfeldig med fakta og anvendelse av tallmateriale, og i særlig grad burde hun som fagansvarlig innen dette felt sørget for et langt bedre presisjonsnivå, og forstå behovet for investeringen.

Det handler om etterrettelighet. Manglende redelighet. Det samme gjelder for Høyres varamedlem i kommunestyret, Lise Nygård Lund, som i en kommentar til Fusche Jenssen gir inntrykk av at Kongsberg skal sponse 20 familier i Jondalen, med hver seg 1 million kroner. Nygård Lund er glad at hennes eget parti og SV stemte i mot. Det er så graverende feil, at det må påtales. Det dreier seg ikke om privat eid vann- og avløpsanlegg, selvfølgelig ikke, og det dreier seg ikke om 20 familier som blir sponset.

I sitt leserbrev sammenlikner hun epler og pærer, hevder Fusche Jenssen, men hun gjør dette på en lite «fruktbar» måte. Hun oppkonstruerte en problemstilling, fremsatte en udokumentert påstand og kamuflerte denne som et spørsmål, med hennes eget svar i strid med kommunestyrets vedtak: «Er virkelig 20 boligtomter i Jondalen viktigere enn rundt 9000 aktive barn og unge i Kongsberg?» Hun underslår vitale elementer i saken, i disfavør hennes fagfelt og arbeidsgiver, og setter opp et regnestykke som grenser til det absurde, eller overstiger denne grense.

I så måte må det gjerne betegnes illojalt, men ikke primært ovenfor Jondalens eksisterende eller fremtidige beboere, eller i forhold til byggesaker eksklusivt i Jondalen. Jeg kan ikke dele det syn Kongsberglistas Sembsmoen har uttalt i Lps språkdrakt: “– Hun har dessuten gjort seg inhabil i alle fremtidige byggesaker i Jondalen.»

At hun ikke er saksbehandler, men fagansvarlig og jurist, gjør saken ekstra delikat; som leserbrevskribent for Høyre kan hun ikke fjerne seg fra at hun burde vært påpasselig med fakta i saken, og sette opp regnestykker med rot i de faktiske forhold, og i særlig grad ut fra stillingen og utdannelsen hun har.  Og det er absolutt ikke slik, man kan få inntrykk av gjennom hennes leserbrev; at rundt 9000 barn og unge blir passive grunnet et vann og avløpsanlegg i Jondalen.  Det er så virkelighetsfjernt, at det blir rent imponerende å servere en fruktsalat på denne måten.

At hun og Høyre ønsker å prioriterte sportslige, tilrettelagte og kostbare aktiviteter ovenfor barn og unge, i stedet for boliger i Jondalen og vann og avløpsanlegg i Jondalen, er en ærlig sak i seg, og det er godt å vite for oss som har tenkt å legge stemmeseddelen i urna til høsten.

Kommentarer til denne saken