– Om jeg er frustrert?! – Jeg har vært frustrert i 40 år jeg nå

Ordfører i Nore og Uvdal, Jan Gaute Bjerke og varaordfører Nils Helge Tufto raser over Telemarks nei til vinteråpen vei over Imingfjell.