Gå til sidens hovedinnhold

Industripilot er viktig for Kongsberg

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

LO og NHO støtter helhjertet opp om bestrebelsene om å få til en industripilot på Kongsberg. Vi tror dette er viktig for å styrke kompetansen og for å skape levedyktige arbeidsplasser for framtiden.

Norsk industri og næringsliv står foran store utfordringer og behov for omstilling til morgendagens løsninger. Industrimiljøet i Kongsberg er i ferd med å miste kompetent arbeidskraft som følge av covid-19 og oljeprisfallet. Mange er permitterte, oppsagte eller utenfor arbeidslivet. I tillegg til de konsekvensene dette medfører, står dermed deler av norsk industri også i stor fare for å miste sin internasjonale posisjon.

Norsk industri og næringsliv ligger etter når det gjelder å ta i bruk prinsippene og teknologien som kjennetegner Industri 4.0. Skal norske bedrifter fortsatt være internasjonalt konkurransedyktige, må den digitale omstillingen intensiveres kraftig.

En rekke stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet, med blant annet Lise Christoffersen fra Buskerud i spissen, har fremmet et representantforslag på Stortinget om nettopp dette. LO og NHO håper nå på en tilslutning til forslaget. Teknologi- og industrimiljøet på Kongsberg har siden pandemien rammet Norge arbeidet med utvikling av Industripilot Kongsberg som i svært stor grad svarer på representantforslaget.

Industripiloten er et resultat av et bredt samarbeid og dialog på tvers av virksomheter, lokale myndigheter, offentlige institusjoner, akademia og partene i arbeidslivet. Det er et offensivt motkonjunkturtiltak som vil gavne både ansatte, bedrifter og samfunn.

Ved å opparbeide ny kompetanse for det digitale skiftet og morgendagens løsninger, økes innovasjonsgraden og FoU i næringslivet. Gjennom det nasjonale test- og kompetansesenteret vil piloten halvere gjennomføringstiden for digitale omstillingsprosjekter og doble innovasjonshastigheten for etablerte industribedrifter.

Samtidig gir det stor samfunnsgevinst å gi arbeidstakere i eller utenfor ordinært arbeidsliv muligheten for et kompetanseløft. Dette vil samtidig sikre norsk konkurransekraft.

Slik vi ser dette er dette et kinderegg: Arbeidstakerne sikres kompetanse slik at de er styrket i fremtidige omstillinger. De vil bli mer ettertraktede på arbeidsmarkedet samtidig som de vil føle større jobbtrygghet. Bedriftene vil beholde og videreutvikle viktig kompetanse samtidig som konkurransekraften styrkes. Samfunnet får sikret arbeidsplasser samtidig som det skapes nye jobber. Kompetansen som tilføres forebygger utenforskap og høye utgifter på fremtidige statsbudsjett.

Forholdene vil forhåpentligvis normalisere seg og vaksinene vil ta knekken på pandemien. Likevel må vi leve med konsekvensene i tiden framover. For eksportrettede næringer er det mange utfordringer foran oss. Industripiloten er et viktig forsøk på å svare opp dette.

Kommentarer til denne saken