Ingenting er bedre enn at både Ap sin fylkesrådsleder Tonje Brenna og Senterpartiets næringsråd Grimstad nå viser at fylkesrådet vil støtte prosjektet Industripiloten Kongsberg.

Industripilot Kongsberg fikk i sommer en bevilgning på ti millioner kroner fra regjeringen. Det var meget bra.

Imidlertid trengte prosjektet noen raske kroner på plass for å ha god framdrift nå i starten. Her mente jeg at Viken fylkeskommune kunne stille opp med et oppstartsbidrag.

I mitt spørsmål om dette i næringskomiteen i oktober svarte næringsråd Grimstad imøtekommende, men kunne ikke da love bevilgning.

Det var derfor overraskende at Ap og Sp i næringskomiteens innspill til budsjettet ikke ville støtte Høyres forslag om Industripiloten Kongsberg. Heldigvis støttet Frp, Venstre, KrF og MDG forslaget fra Høyre. At fylkesråd Brenna ikke liker denne instruksjonen fra opposisjonen, forstår jeg godt. At fylkesrådet nå sier at de ikke vil vente til de kan legge en sak fram for næringskomiteen, er veldig positivt.

På torsdag ble budsjettet for Viken vedtatt. I dette budsjettet ble det avsatt 90 mill til næringstiltak. Her kan næringsråden hente penger til Industripiloten Kongsberg. Jeg tror en julegave fra Viken fylkeskommune på to millioner kroner vil komme godt med. I så fall ser jeg med lyst og forventning på samarbeid i næringskomiteen i det nye året.