Dette informasjonsmøtet ble meget skuffende for meg. Det var en punktvis muntlig gjennomgang med «PowerPoint»-ark på skjerm. Man la fram påstander og meninger om de ulike alternativene. Beregninger, sammenligninger eller vurderinger var det fint lite av. Vi fikk ikke utdelt noe skriftlig. Uten skriftlig underlag er det ikke lett å være sikker på at en husker riktig det som ble vist og sagt.

Det møtet jeg var på, ble skjemmet av flere tilfeller av feilinformasjon. En person med god utdanning og lang erfaring innen elverk-bransjen påpekte flere ganger faktafeil i framføringen.

Selv påpekte jeg to forhold jeg mener er feil. En påstand i framføringen av Rollag var at «bytteforholdet» mellom Rollag og Flesberg ville føre til store tap for Flesberg i framtiden. Da spurte jeg om hvilken eierprosent og hvilke beregninger som lå til grunn for en slik påstand. Det fikk jeg ikke svar på. Det ble henvist til at innkallingen til generalforsamlingen ville inneholde slik informasjon. Det tror jeg ikke på, før jeg ser det. Framforhandlet eierprosent er ca. 68,6 %. Dette ble kontrollert av et annet konsulentfirma og man fant bare en liten regnefeil som var litt til fordel for Rollag. Selv om 2 % av eierandelen selges, vil det lille «tapet» drukne ettertrykkelig i verdiøkningen av aksjene.

Etter at framføringen var ferdig måtte jeg be om det for å få se hvor store bud en hadde fått.

Den andre feilen jeg påpekte, var at man sammenlignet «nåverdi kontantstrøm» for Rollag-fusjonen med markedsverdi i form av de budene man hadde mottatt fra de andre. Her sammenlignes tall som forteller om helt forskjellige ting. De er ikke sammenlignbare. Bare det å vise fram at Flesberg elverk har en verdi på 85 mill. kr ved en fusjon med Rollag og 144,9 mill. kr sammenslått med Midtkraft er hinsides all fornuft.

Jeg etterlyser svar på mange viktige spørsmål som ikke er berørt i informasjonen. F.eks.:

1. Vurderinger av sammenligninger av de fire alternativene ser ut til å mangle.

Hva har egentlig styret vurdert?

2. Hvilken økonomisk betydning har det at Rollag-alternativet er en fusjon med nyskaping

i motsetning til de andre som er en fusjon med overtakelse. («salgsfusjon»)

3. Hva er verdien av aksjene Flesberg elverk etter en sammenslåing. En sammenligning av de fire

alternativene her må da være meget viktig. Hvor får vi mest verdi igjen?

4. En vurdering av framtidsutsiktene de nærmeste årene burde også vært med.

Jeg har også fått opplyst at i minst et av møtene ble det påstått at avtalen med Rollag er «utgått».

Hvis man mener det, innrømmer man samtidig indirekte at man ikke har utført sitt mandat.

Jeg har funnet minst 6 sitater som beskriver styrets mandat rimelig klart. Flere av dem har styret selv skrevet.

Eks.: Sitat fra informasjonsbrev 22/9-20:

«Generalforsamlingen 24. juni ga et tydelig mandat der styret skal utarbeide minst et fusjonsalternativ i tillegg til fusjon med Rollag elverk. Alternativet Rollag elverk vil være basert på den fusjonsavtalen som ble forhandlet fram»

Styret må derfor sørge for at Rollag er et oppegående alternativ for å utføre sitt mandat.

Ønsker du å kommentere denne saken? Sett deg inn i våre nye kjøreregler først!

Kjøreregler for nettdebatten

Du er personlig ansvarlig for ytringer du publiserer, og det er en forutsetning at du viser høflighet for andre.

Dette er våre kjøreregler, og brudd på disse kan gi utestengelse:

  1. Du må bruke ditt fulle og reelle navn i profilen.
  2. Diskuter sak, ikke person. Nedsettende kommentarer om andre personer eller spekulasjoner i folks motiver tillates ikke.
  3. Trakassering, hatske utfall eller trusler aksepteres ikke.
  4. Du må holde deg til tema. Forsøk på å avspore eller ødelegge debatten på annet vis vil medføre at innlegg slettes.
  5. Gjentatte postinger av samme budskap/innlegg vil bli slettet.
  6. Hold en saklig tone og dokumenter sterke påstander.
  7. Skriv kort. Vi tillater maks ca 1.000 tegn inkludert mellomrom. Lengre innlegg må sendes oss som leserbrev.
  8. Bruk seriøse kilder. Vi sletter innlegg hvor man gjengir og/eller lenker til åpenbare konspirasjonsteorier samt innhold tilbakevist av anerkjente faktasjekkere.
  9. Du må følge norske regler for opphavsrett.

De komplette debattreglene finner du her.