– Ingen av tiltakspakkene treffer Kongsberg godt

Det råder en stor usikkerhet i Kongsberg-industrien, og de store selskapene er tydelige på hva som kunne ha hjulpet dem.