I forbindelse med budsjettet for 2021 vedtok kommunestyret å bruke kr 400.000 til etablering av droneberedskap. Men disse pengene vil rådmannen heller bruke til andre formål. Det overrasker nok flere enn meg.
En brann- og redningsdrone vil i vesentlig grad styrke beredskapen i Kongsberg. Og, beredskap det trodde jeg faktisk var noe som også Kongsberg kommune nå vil prioritere langt høyere enn tidligere.

Rådmannen argumenterer med at Kongsberg har mulighet for å rekvirere drone fra Notodden. Jo da, det er bra med gode naboer. Og sjølsagt skal man gjøre en totalvurdering både ut fra kostnader og nytte. Litt rart da at kostnadene ved å leie dronemannskap fra Notodden ikke er omtalt med en eneste setning i rådmannens saksframlegg til kommunestyrets møte onsdag 10. mars. For det er jo ikke gratis å rekvirere drone fra Notodden, klart at våre naboer skal ha betalt for en slik tjeneste. Det kan også være en faktor i vurderingen av når det skal settes inn drone, når man ikke har en i Kongsberg. Og hvorfor er det ikke opprettet en skriftlig avtale med Notodden om hva samarbeidet skal gå ut på, og med kostnader? Dessuten, det bør være gode muligheter for å finansiere noe av kostnadene ved innføring av drone i Kongsberg via skogeiernes lokale rentemiddelfond. Slike fond benyttes ofte av mange andre kommuner til investering i brannforebyggende tiltak i utmark. Dette er påpekt tidligere i Lp sine spalter. Ikke nevnt med en eneste setning i rådmannens saksframlegg.

I tørkesommeren 2018 var det 3 skogbranner på Gamlegrendåsen, i nærheten av bebyggelsen. Brannmannskapene var ikke lokalkjente, noe man jo ikke kan forvente. De hadde problemer med å finne fram til nærmeste vannkilde for slukking, noe vi lokalkjente måtte bistå med informasjon om. Frivillige slukningsmannskaper blei dirigert i omveg i forhold til brannstedet. Med bæring av tungt brannmateriell. Drone fra Notodden var ikke rekvirert.

I 2020 hadde vi en skogbrann ved Sleikebekkdammen ovenfor Saggrenda. I Lp kunne vi lese følgende: «Det tok en stund før brannmannskapene fant stedet det brant fra, som var mellom Sleikebekkdammen og Trytetjern. Brannmannskapene kjørte til slutt så langt inn som mulig på Kisgruveveien. – Vi fikk inn mange meldinger om brannen, men det gikk litt tid før vi klarte å lokalisere den, bekrefter Ine Olsen. Da mannskapene kom fram viste det seg at skogbrannen hadde spredt seg.»

Heller ikke her ble det ifølge mine informasjoner rekvirert drone fra Notodden. Det gikk altså en del tid for å lokalisere brannen, og den spredte seg. En drone med varmefølsomt kamera ville umiddelbart kunne lokalisert flammene.

Dessuten, en drone er også utmerket for redning. Dessverre skjer det år om annet at små barn roter seg bort i utmarka. Dette er en livstruende hendelse i forhold til vassdrag, skrenter med mer. Da kan det faktisk stå om minutter.

Jeg trodde at et saksframlegg til politikere skulle være basert på drøfting av alle sider ved en sak, både det som taler for rådmannens anbefaling og det som taler mot. Saksframlegget til kommunestyret er imidlertid et rent partsinnlegg for hvorfor Kongsberg kommune ikke bør investere i en drone. Ett eksempel er oppgitte kostnader på kr 96.000 per år som øvelsestid for 8 personer på brannvakta. To timer øving med drone per måned per person. Notodden opplyser følgende: Her tar vi den treningen under vaktene på brannstasjonen, utløser ikke ekstra bevilgninger. Kan man ikke også gjøre dette i Kongsberg?

Ønsker du å kommentere denne saken? Sett deg inn i våre nye kjøreregler først!

Kjøreregler for nettdebatten

Du er personlig ansvarlig for ytringer du publiserer, og det er en forutsetning at du viser høflighet for andre.

Dette er våre kjøreregler, og brudd på disse kan gi utestengelse:

  1. Du må bruke ditt fulle og reelle navn i profilen.
  2. Diskuter sak, ikke person. Nedsettende kommentarer om andre personer eller spekulasjoner i folks motiver tillates ikke.
  3. Trakassering, hatske utfall eller trusler aksepteres ikke.
  4. Du må holde deg til tema. Forsøk på å avspore eller ødelegge debatten på annet vis vil medføre at innlegg slettes.
  5. Gjentatte postinger av samme budskap/innlegg vil bli slettet.
  6. Hold en saklig tone og dokumenter sterke påstander.
  7. Skriv kort. Vi tillater maks ca 1.000 tegn inkludert mellomrom. Lengre innlegg må sendes oss som leserbrev.
  8. Bruk seriøse kilder. Vi sletter innlegg hvor man gjengir og/eller lenker til åpenbare konspirasjonsteorier samt innhold tilbakevist av anerkjente faktasjekkere.
  9. Du må følge norske regler for opphavsrett.

De komplette debattreglene finner du her.