I 2016 ble det påvist såkalt klassisk skrantesyke på villrein i Nordfjella. For å bekjempe sykdommen ble hele bestanden skutt. 3. september 2020 ble sykdommen igjen påvist hos en villreinbukk felt under jakt på Hardangervidda.

For å bekjempe utbruddet ble det blant annet satt et mål om å ta ut alle bukker over 3,5 år og 1.000–1.500 voksne simler under jakta i 2021.

– Til tross for god innsats, ble ikke målet nådd. Oppdaterte estimater fra Veterinærinstituttet viser at det sannsynligvis fremdeles er et mindre antall smittede villrein på Hardangervidda. Dette gir grunn til bekymring, heter det i en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

De har altså likevel konkludert med at det ikke gjennomføres ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda vinteren 2022. Dette er i tråd med de faglige anbefalingene gitt av Mattilsynet og Miljødirektoratet.

(©NTB)