Ingen stor flomfare i Lågen

Tross mer nedbør de siste dagene, er det ingen fare for flom i Lågen.