Viken fylkekommune skriver på sine nettsider at det er besluttet å forlenge reisestopp for alle reiser til utlandet i skolenes regi, eller som kan knyttes til skolene, ut skoleåret 2020 / 2021.

– Risikoen for spredning av koronaviruset er fortsatt stor i Europa og verden for øvrig, og det ser ut til at situasjonen vil vedvare, sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Solveig Helene Olsen til Viken fylkeskommunes nettsider.

– For å gi skolene og elevene forutsigbarhet, forlenger vi tidligere beslutning om stopp på alle utenlandsreiser i regi av skolene frem til sommeren 2021. Dette gjelder også klasseturer som elevene eventuelt planlegger selv, fortsetter Olsen.

Dette betyr at skolene blant annet ikke får gjennomført språkreiser og temareiser, og avgangsklassene må belage seg på å feire på en annen måte enn med utenlandstur til våren.

– Vi håper skolene og elevene kan finne gode alternativer til de reisene både ungdommene og lærerne sannsynligvis har gledet seg til, og at det er mulig å ivareta både faglige og sosiale behov, sier Olsen.