SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Telemark skal slås sammen, og skal altså hete SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Banken, som inkluderer det som noen fortsatt omtaler som Sandsværbanken, får til sammen 520 ansatte på 17 kontorer i Vestfold og Telemark og tidligere Buskerud fylke.

Lokale navn

Nå har SpareBank 1 BV sendt ut e-poster til alle myndige kunder, som har og i de siste seks måneder har hatt, et innskudd i banken på minst 2.500 kroner.

Her informeres de om at valgkomiteen besluttet å legge til grunn at kontinuitet er viktig for det nye representantskapet når to nærmest jevnstore banker nå fusjoneres.

Representantskapet er bankens øverste organ, og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.

Valgkomiteen i BV skriver i e-posten at de har kommet med en innstilling på fem medlemmer og to varamedlemmer til det nye representantskapet.

(Saken fortsetter under bildet)

Medlemmer:

  • Lars Ole Bjørnsrud (Kongsberg)
  • Ingebjørg Tollnes (Sandefjord)
  • Thale Knudsen (Drammen)
  • Tom Mello (Færder)
  • Kristin Storhaug (Tønsberg)

Varamedlemmer:

  • Kjell E. Nilsen (Sandefjord)
  • Inger Johanne Toset (Kongsberg)

Alle kandidater er forespurt og har sagt ja til å stille seg til rådighet for valg til fire år i representantskapet i Sparebank 1 Sørøst-Norge.

Stiftelsenes representanter fremkommer senere etter egne valg i stiftelsene, og ansattvalgte velges av og blant de ansatte.

Grundige prosesser

Administrerende direktør i den sammenslåtte banken vil være Per Halvorsen, styreleder blir Finn Haugan og nestleder i styret blir Anne Berg Behring.

Hovedkontoret skal opprettes i Sandefjord kommune. Alt annet skal desentraliseres med korte beslutningsveier i de respektive markedsområder.

Sammenslåingen antas å bli gjennomført 1. juni 2021, etter godkjenning i Finanstilsynet og Konkurransetilsynet.