Jeg aner allerede konturene av debatten frem mot fylkestingsvalget til høsten der inntaksordning trolig nok en gang kommer til å bli diskutert frem og tilbake. Skal valgkampen fremstå som konstruktiv må de ulike fløyene av politikken rett og slett sette seg ned rundt bordet og snakke sammen. Et felles mål må være, for hele det politiske miljøet, at alle elever i kommende Buskerud skal ha et best mulig skoletilbud tilpasset deres ønsker, evner og forutsetninger. Da gjør politikere i alle partier lurt i å dra nytte av erfaringer, lytte til elever, lærere og faglige råd, og heller bruke kreftene på å skape en best mulig skole i Buskerud fylkeskommune. Det er nok oppgaver å ta av foruten inntaksordning.

Vikens egen statistikk viser en økning på 5 prosent i antall Vg1 elever som kommer inn på sitt førsteønske både for linje og skole, men med variasjoner mellom de ulike områdene. Det er mulig at elevene velger taktisk, men det gjorde de trolig når det var karakterbasert inntak også. I noen områder i Viken har det vært en nedgang (Hallingdal og Indre Østfold), men samlet viser tallene at det er en økning under nærskoleprinsippet som praktiseres i dag.

Men dagens inntaksordning i Viken er ikke feilfri. Den bygger på nærskoleprinsipp, men enkelte steder i Viken fører postnummerinntak til lengre reisevei for enkelte, og man finner helt sikkert eksempler på elever som ikke får starte på skolen de ønsker grunnet nærskoleprinsippet. Men det samme skjer ved karakterbasert inntak som favoriserer de elevene med de beste forutsetningene, et inntakssystem som kan skape større sosiale skiller og varierende arbeidsforhold for lærerne. Elever kan risikere å måtte busses til skoler de ikke ønsker å gå på fordi de blir utkonkurrert av medlever i et slikt system. Hverken et rent postnummerinntak eller et rent karakterbasert inntak er derfor gunstig, det optimale ligger trolig et sted imellom. Her må politikerne i kommende Buskerud fylkeskommune ta tilbakemeldinger fra lærere og elever, og finne gode løsninger. Politikerne må sette seg rundt bordet og diskutere konsekvensene av de ulike inntaksordningene, og veie de opp mot hverandre. Ny inntaksordning må tuftes på kunnskap, og ikke ideologi.

Ungdom i Viken har vært gjennom flere inntaksordninger de siste årene, og det er på tide at det blir ro rundt dette nå. For ungdommens skyld håper jeg at kommende Buskerudpolitikere bruker statistikk og tilbakemeldinger fra elever og lærere og lager en inntaksordning basert på likeverdige muligheter, overkommelig reisevei og motvirkning av karakterpress. Det beste for ungdommen og lærerne er at politikerne bruker tid og krefter på å skape en så god skole som mulig, for alle, og legge fra seg sine ideologiske kjepphester.