Invitasjonen går ut til de som bor i Hyttegata og pårørende.

– Vi gjør dette nå fordi kommunen tenker at det er viktig å ta litt ekstra vare på de som er berørt av drapene nå som det nærmer seg rettssaken, opplyser Kari Anne Sand.

Hun opplyser at samlingen vil finne sted i rådhuskantina og at prestene som var involvert i oktober også vil være til stede sammen med Kongsberghjelpa.

Det vil bli servert kaffe og kake og det inviteres til prat rundt bordene. Ordføreren presiserer at arrangementet er frivillig og at det ikke vil være noe stort formelt opplegg, men noe musikk og prat for de som ønsker det.

Kommunedirektør og ordfører vil også være til stede.

– Det er mange som tenker mye på hendelsen nå som rettssaken nærmer seg og minnene strømmer på. Derfor tenkte vi at det var viktig å arrangere en samling nå, sier ordføreren.

Kari Anne Sand sier at invitasjonen fra kommunen vil komme i posten, men hvis noen beboere i Hyttegata eller pårørende ikke får invitasjon må de ta kontakt.