Utsagnet i seg selv får det til å høres ut som det handler om furtene barn. «Hvis jeg ikke får det som jeg vil, da gidder jeg ikke!». Er dette virkelig tilfelle?! I så fall, kan de vel bare dra, for det viser vel at de mangler både vilje og kompetanse til å være med å utvikle Kongsberg. Det burde jo være en interessant og spennende utfordring å få til noe som vi kan være stolte av?!

Det finnes andre byer som klarer å få byutvikling og bevaring til å gå hånd i hånd. Hva er det som gjør det så «umulig» her i byen? Er det mangel på kompetanse og etisk sans hos kommunen og utbyggerne? I så fall, burde det kunne hentes eksternt, for at den finnes er jeg ikke i tvil om. Nok en gang tillater jeg meg å vise til Trondheim. Det er et flott eksempel på at byutvikling og bevaring kan gå hånd i hånd, og skape harmoni og balanse. For ordens skyld: ja da, de har også hatt sine «perioder» som gjør at ikke alt er like bra. Men, stort sett er det veldig vellykket. Et godt eksempel er utbyggingen av Trondheim torg mot Prinsens gate for noen år tilbake. Da lot de den gamle bebyggelsen fortsatt fronte Prinsens gate, og de høyere etasjene ble trukket bakover slik at fasaden mot Prinsens gate ble uendret, og dermed beholdt sitt uttrykk. Inne i selve senteret, beholdt de også den bakre fasaden på eksisterende bygninger, slik at det ble en del av en harmonisk og trivelig handlegate inne i senteret.

Jeg har foreslått det tidligere og gjør det i igjen: Ta en studietur til Trondheim, for å se og høre hvordan de går fram. Byene er relativt godt sammenliknbare, hvis vi ser bort fra folketall og fotball. Begge byene har historiske bygninger, og har hatt sine bybranner. Begge har sine flotte kirkebygg og elven gjennom byen, og sist, men ikke minst både Trondheim og Kongsberg har historie å ta vare på, som skal kombineres med ønsker om framtidsrettet utvikling.

Dessuten, at noen utbyggere både kan og vil er Maren Handlerkvartalet et godt eksempel på. Der gjorde Skanska en god jobb for å skape et bygg som oppleves som harmonisk, og estetisk godt tilpasset miljøet det ligger i.

Helt til slutt, de som kjøper gamle fredede gårder, med det for øye å rive dem å bygge nytt er vel noe kyniske. Hvis de taper penger når de ikke får lov til å rive dem, er vel det noe de har lagt opp til selv, siden de faktisk kjøpte et bygg de visste var fredet?! Når nødvendig vedlikehold av disse byggene droppes for at bygget skal forfalle, slik at de kan få rive det «fordi det er i så dårlig forfatning» bør det settes karantene på tomtene. Bøter kan kalkuleres inn i investerings kostnadene. Så, når slike bygg forfaller som resultat av manglende vedlikehold, bør det finnes en lov som tilsier 50 – 100 års karantene før nytt kan bygges, samt et pålegg om at eier må anlegge park og ha ansvar for vedlikehold av området, i karantenetiden.