I dagens Lp kan vi lese at Rådmannen sier nei til å innvilge en bruksendring fra engroshandel til detaljhandel for den nye gjenbruksbutikken til NMS på Moane.

Senterpartiet stiller seg totalt uforstående til at Rådmannen har kommet til denne konklusjonen med begrunnelse i kommunens handelsstrategi om ønske om at detaljhandel skal foregå i sentrum. Vi vil helt klart jobbe for at dispensasjonssaken som skal behandles i Utvalg for miljø og utvikling 30.8. blir innvilget.

Når det er sagt så mener vi at denne søknaden om bruksendring burde vært avgjort til fordel for søker administrativt i kommunen på et tidligere stadige uten en ekstra runde i byråkratiet. Her måtte det kunne blitt brukt skjønn og etter vårt syn sunn fornuft.

Sp kan heller ikke på noen som helst måte se at denne etableringen vil true detaljhandelen i sentrum, noe som fremføres som argument for avslag. Fram til nå har NMS Gjenbruk hatt butikken sin i Sunnegrenda. Vi kan ikke se annet en fordeler ved at de får større og bedre lokaler på Moane.

Denne gjenbruksbutikken omsetter plasskrevende varer som spisestuemøbler, salonger, veggseksjoner, senger osv. Derfor må det være mulig å kunne komme til med bil og henger, både for de som skal levere og de som skal kjøpe for at denne type sirkulærøkonomi kan fungere.

Kommunen har videre i sin kommuneplan vedtatt å skulle legge til rette for gjenbruk og resirkulering. Gjenbruksbutikken til NMS gjør nettopp det. Dessuten drives den av frivillige og pengene går til humanitært formål i land som ikke har den materielle overfloden vi har her. Derfor finnes det bare et svar på deres dispensasjonssøknad, og det er ja.

Vårt mål og en klar føring fra politisk hold er at Kongsberg skal fremstå og tilstrebe å være en ja kommune med løsningsorientert saksbehandling, i dette tilfelle ser det ut som at de føringen ikke er verdt papiret det er skrevet på.