Skoleklasser splittes i forbindelse med avslutninger før ferier. Human-Etisk Forbund ønsker at barn skal oppleve inkludering og fellesskap i skolehverdagen. Da må forkynnelse i skoletiden opphøre.

Norge blir mer og mer mangfoldig. Nesten 700000 nordmenn er medlemmer av andre tros- og livssynssamfunn enn Den norske kirke, halvparten av alle nordmenn svarer nei på om de tror på Gud og 21 prosent er usikre. At fellesskolen vår slutter å sende barna til gudstjeneste, handler ikke om å avlyse julegudstjenester, men om å ta tros- og livssynsfriheten på alvor. Det kan vi ikke si at vi gjør, samtidig som vi har en spesialordning der ett trossamfunn får drive forkynnelse på vårt samfunns viktigste fellesarena: skolen.

«Er det så farlig da?»

Et spørsmål som gjentas når debatten om skolegudstjenester kommer opp er «hva er så farlig med at barna går i en gudstjeneste?». Spørsmålet bør vel heller være: «hva er så farlig med at barna ikke går i en gudstjeneste hvert år?». For skolen skal favne mye, og lever med store forventninger om å bidra sterkt i dannelsen av neste generasjon gode samfunnsborgere. Diskusjonen handler dermed også om hva vi skal prioritere å bruke skoletiden på. Det er så mye å fylle dagene med! Human-Etisk Forbund ønsker god religions- og livssynsundervisning. Vi oppfordrer til å besøke og invitere inn ulike trossamfunn gjennom hele skolegangen. Det er å ta mangfoldet på alvor. Det er å bidra til forståelse og kjennskap til ulike tros- og livssynsretninger. Det er å ruste våre barn til å leve side om side og ivareta verdiene mangfoldet skaper i samfunnet vårt.

I mellomtiden…

Mens vi venter på at kirken skal skilles fra staten også i skolen, er det viktig at de elevene som blir igjen i klasserommet når resten går til gudstjeneste, har en god opplevelse. Vi har derfor nylig sendt brev til alle landets grunnskoler, med forslag til løsninger. Mange har dette godt innarbeidet allerede. Noen er usikre på hvordan de skal få det til. Vi håper våre forslag kan bidra til flere inkluderende julefeiringer.